<

Eind december 2018

Een greep uit de activiteiten in Mikondo en bij de Vrienden van Mikondo


op de binnenplaats

Maandagochtend, begin december - op de binnenplaats hebben deze meisjes plek gevonden om flink door te werken. Ook buiten lestijd mag dat. Er is veel vraag naar de kleding die zij maken. Ze zijn blij dat de Vrienden van Mikondo weer voor 4 nieuwe handnaaimachines konden zorgen. De juffrouw had een leuk idee: jullie gaan een jurkje maken en mogen elk zelf een kleutertje kiezen in de kleuterklas. Voor de stof zorgt de school. Iedereen reuze blij: kindje met een jurkje precies op maat en zo mooi als nog nooit vertoond en de juf en de leerlingen met een geslaagd werkstuk.


De juf, drie leerlingen en twee kleuters

De klassen hebben flink moeten werken in de repetitietijd. Daarna zijn alle resultaten naar de inspectie gestuurd, die ze verwerkt. In januari komen de inspecteurs op school om de resultaten te bespreken.

Ondertussen verzamelde projectleider Papy leermiddelen en gereedschappen bij de sympathisanten in Nederland. Wat zal de leraar biologie blij zijn. Hij had al zo lang om een skelet gevraagd. En die werd gevonden op Marktplaats!

de biologie docent Papy met de nieuwe aanwinst

Het zijn zware tijden in Congo en dus ook in Mikondo. Er komen steeds meer mensen die op drift zijn geraakt door geweld. Ook meneer Pascal, vader van een gezin met kinderen dat uit Angola was verjaagd. Hij kon nergens werk vinden. Tot Papy hem vroeg te helpen bij Merveille, de metselaar. Hij geeft les aan de jongens van ARAMBE in het vak metselen en neemt hen ook mee naar particuliere klanten voor praktijkervaring.
Ondertussen in Nederland

Op diverse plaatsen in Nederland wordt hard gewerkt om met acties geld bijeen te brengen voor de school.
In november al begon de groep van de Fonteinkerk in Amersfoort met het kaarsen gieten. Die worden in december in cadeauverpakking aan de man gebracht in wel 5 kerken.Een ander voorbeeld dat we eruit lichten: de groep van de PKN Steenwijk heeft fanatiek en vele dagen lang enorme voorraden kniepertjes gebakken en die aan de man gebracht op de Dickensmarkt in een kraam op het kerkplein. Papy heeft de dames thuis en op het kerkplein hulde gebracht, wat heel erg werd gewaardeerd.
Dank en goede wensen

In het kwartaalrapport van de school, bedankt de leiding ons allen voor de geldelijke, materiŽle en morele steun voor de voortgang van dit onderwijs en wenst ons allen een lang en gezond leven, goede feestdagen en gelukkig Nieuwjaar.


Het jaar 2018 eindigt voor het land Congo in grote verwarring en dreiging. Maar op de school gaat het werk door: alle banken worden uit de lokalen gehaald, nagekeken en zo nodig gerepareerd, en de lege lokalen worden grondig schoongemaakt. We hopen dat de onlusten die verwacht worden de school ongemoeid zullen laten.

maakover

bijgewerkt 22 december 2018

facebook nieuws akties contact fotos nieuwsbrief archief overons