<


eind oktober 2018

Recht op basisonderwijs. Een Kinderrecht.

Recht op basisonderwijs voor iedereen, is de leus. Helaas, dat recht geldt voor de sterken, maar niet voor wie het schoolgeld niet kan betalen. Zoals deze kinderen in Mikondo, een achterstandswijk van Kinshasa. Hun ouders zijn hun werk kwijtgeraakt of werken wel, maar wor-den slecht of veel te laat betaald. Of zijn uit andere provincies naar Kinshasa gevlucht voor gewapende milities.

Onze Stichting Vrienden van Mikondo heeft zich al vele jaren sterk gemaakt om dat recht ook te realiseren voor de allerarmsten van Mikondo, een achterstandwijk in Kinshasa. Dat komt omdat wij persoonlijke banden hebben met zeer sociaal voelende jonge en oudere bewoners daar.

Tot nu toe de boot gemist, te arm voor school.

Ook voor dit schooljaar werden ouders aangemoedigd om hun kinderen in te schrijven op La Tulipe.

Tot diep in de wijk gaat de oproep: kom maar op school, bij La Tulipe.

Augustus 2018 - drie lokalen worden vergroot voor nog meer plaats..

September 2018 - nieuw schooljaar op La Tulipe

Al die jaren zijn de resultaten geweldig goed, zoals in onze verslagen ook te zien valt; zie ook het jaarverslag 2017 en het jaarverslag 2017 in cijfers, Er volgen inmiddels meer dan 1100 kinderen regulier onderwijs op La Tulipe bij zo'n 46 docenten. De school is vorig jaar opnieuw erkend als excellent.

Certificaat excellente school 2017-2018

Het succes

Het succes staat op twee pijlers. En: Lokaal enthousiasme en deskundigheid. Twee: Succesvolle fondsenwerving in Nederland. Anders gaat het niet. (In Congo is geen geldelijke steun te mobiliseren.)
Het onderwijsproject La Tulipe en het sociaal project Arambe kunnen zonder geldelijke steun weinig of niets beginnen. En wij kunnen in Nederland alleen maar knarsentandend toezien met al onze welvaart als wij geen betrouwbare en kundige partners hebben die de school en het sociale werk uitvoeren. Deze samenwerking staat of valt met ieders persoonlijke inzet.

Actueel: DRCongo Onderwijshervorming Basisonderwijs.

De Congolese overheid heeft besloten dat na de 6e klas lager onderwijs een 7e en 8e leerjaar moeten volgen, in de plaats van de tweejarige Cycle d'Orientation, C.O. Zo is nu sprake van een 8-jarige basis, en het examen na het 6e jaar vervalt. Het is nog onbekend hoe de evaluatie na die 8 jaar zal gebeuren.

Wat zijn de gevolgen voor La Tulipe en voor onze broodnodige geldelijke steun aan de schoolkinderen van Mikondo?

De boeken van alle vakken moeten aangeschaft worden. Minimaal 1 per titel, liefst meer. Nu direct voor het 7e leerjaar. Volgend schooljaar ook voor het 8e leerjaar.

De leerstof is geheel vernieuwd en alle boeken die voor de 1e en 2e C.O. werden gebruikt zijn onbruikbaar. Sterker nog: als bij inspectie blijkt dat die nog op de school zijn, volgt een zware boete. De invoering van deze onderwijsvernieuwing is aangekondigd op een persconferentie in Kinshasa op 8 juni 2018 en gaat in op 1 september 2018.

De leerstof dienen de leraren zich eigen te maken aan de hand van nieuwe docentenboeken en bijscholingscursussen, die gegeven worden door een erkend instituut.
De vakken die het betreft zijn:
1. Algebra, Rekenen, Geometrie, Statistiek en Kansrekenen.
2. Plantkunde, Anatomie, Dierkunde
3. Natuurkunde, Technologie en Informatica
(TIC = Technologies de l'information et de la communication)

Hoe het was? Na de 6 jaren lagere school werden de leerlingen beoordeeld middels TENAFEP, een nationaal examen. De leerlingen van de school La Tulipe sloegen daarbij altijd een goed figuur. Het slagingspercentage lag steeds op 100%, wat in de Congolese context heel uitzonderlijk is.

Voor vervolgonderwijs gingen de leerlingen dan naar een tweejarige Brugklas, C.O. genaamd. En daarna volgden dan de 3e, 4e en 5e klas middelbare school, afgesloten met een landelijk examen. Ook daarbij scoorde La Tulipe altijd relatief zeer hoog. Wie slaagde had daarmee toegang tot de universiteit. La Tulipe omvat ook deze C.O. en de hoogste klassen van de middelbare school, met een breed aanbod aan vakken, theoretisch en praktisch.

Uitkijken geblazen als je de school uitkomt! Die gele taxibusjes en die motortaxi's hebben altijd vreselijke haast.

Actie nodig!

Voor een goed begrip: onze middelen zijn absoluut niet toereikend om dit schooljaar goed door te komen. Er is dringend behoefte aan donaties en hulp van fondsen. Zie het jaarverslag 2017 om een idee te hebben van de kosten van een grote school. En nu dus ook nog van een onverwachte vernieuwingsoperatie. We zijn o zo dankbaar voor wie ons werk voor de schoolkinderen al regelmatig steunt. We moeten al het mogelijke doen zodat deze kinderen niet alle hoop verliezen. Als we bedenken hoe vanzelfsprekend het is dat onze kinderen of kleinkinderen een goede opleiding mogen kiezen, voelen we de noodzaak om ook andere kinderen tot hun recht te laten komen. We hebben uw hulp nodig voor wie geen hulp hebben. Als we binnen een maand 50 nieuwe donateurs hebben die elke maand €10 of 20 of 50 doneren, schieten we een eind in de goede richting. Doneer nu, geef Congolese kinderen hoop!

 

maakover

bijgewerkt 21 oktober 2018

 

facebook nieuws akties contact fotos nieuwsbrief archief overons