NIEUW: Speciale actie voor een veiliger toekomst voor meisjes in Mikondo.†
Hoe? Dankzij de naaischool Muasi Musala.
Meer details: zie de Brochure
Gezocht: Fondsen en donateurs!


begin september 2020
LA TULIPE, Hulp in Coronatijd, ARAMBE, LIVBANTU EN PLANETE JEUNES - INGEZAMELDE GOEDEREN


LA TULIPE
Wat zijn we blij dat ondanks alles toch de leerlingen van de 6e klas Lagere School het examen TENAFEP konden doen! Normaal begin juni, nu eind augustus, na een lange periode zonder lessen, door de Corona-maatregelen. Hier staan ze in de rij klaar en worden afgemarcheerd naar de Examenzalen verderop in de wijk. Daar is alles heel goed georganiseerd. Klasgenoten worden verspreid over de lokalen, de eigen leraren mogen er niet in, en ook de directeur niet. Politie en militairen, en zelfs de ANR houden toezicht op een ordelijke gang van zaken. Kans op corruptie zeer klein dus. Onze TULPJES waren na afloop zeer tevreden over de gang van zaken. Van hun families kreeg onze school veel dank voor de serieuze manier waarop de kinderen in die weinige toegemeten tijd (10 dagen) voorbereid waren op het examen. En, o ja, de inspectie had gevraagd of LA TULIPE de watertonnen wilde uitlenen, en dan ook maar de infrarood thermometer. Voor die twee examendagen.

LA TULIPE is niet een gewone school. Hij steunt op hardwerkende Congolese jonge mensen van PROJETS MIKONDO die eenzelfde visie delen: "Het is voor de kinderen". En dan bedoelen ze die kwetsbare jonge mensen, die niemand hebben die kan zorgen voor hun onderwijs, hun toekomst. 1200 worden er opgeleid op LA TULIPE.

Ze zijn van overal gekomen en in Mikondo neergestreken, veelal op de vlucht voor oorlog. Op de leerlingenlijst zien we al die geboorteplaatsen. Meer dan de helft komt van heel ver weg, tot wel 2.000 km. Daar waar ze ook andere talen spreken dan in Kinshasa. Zo komt het dat in de 6e klas Lagere School bijvoorbeeld de leeftijd uiteenloopt van 11 jaar tot wel 15, ja zelfs 17 jaar.


6e klas d.d. 8 januari

STEUN. Dit werk steunt financieel geheel op Vrienden van Mikondo, onze kleine Stichting. We zijn blij zoveel goede ontwikkelingen te kunnen melden, ook nu weer. Maar ook bezorgd of er wel voldoende hulp door ons kan worden geboden, want zonder donateurs en goede gevers lukt dat gewoon niet. Misschien kan je als je dit leest ons helpen op een of ander manier, met geld, of ideeŽn of goederen of diensten. Of ons in contact brengen met jonge mensen die het leuk vinden kennis te delen met leeftijdgenoten ver weg. Wat zou dat welkom zijn!

maakover


Van de overheid moet je het daar niet hebben. Als je geen kruiwagen hebt om je schoolkosten te betalen, ben je nergens welkom. Maar wel op LA TULIPE. Juist wel. Er is plaats voor 1200, en als er lege plekken zijn, wordt er weer een campagne gehouden. Zoals afgelopen januari, toen bleek dat na de Kerstvakantie in elke klas wel een aantal kinderen niet waren teruggekomen. (Waar zijn die gebleven? Vragen we ons natuurlijk af - een onderwerp voor een apart verhaal) Dankzij die campagne zijn er weer nieuwe leerlingen bijgekomen. Het was zo'n succes, dat er snel banken bij gemaakt moesten worden, en daar hebben we ARAMBE voor! Natuurlijk was het even uitvinden voor de onderwijzers op welk niveau de nieuwelingen konden gaan meedoen, maar die moeite namen ze er gewoon voor. Ze hadden zelf erop aangedrongen kinderen erbij uit te nodigen!kinderen nog even op de grond


Banken bij maken? dan naar de zagerij!

PROJETS MIKONDO HELPT DE ARME BEVOLKING VAN MIKONDO
Toen het CORONA-virus opdook heeft PROJETS MIKONDO al gauw gezien waarmee de wijk Mikondo geholpen kon worden. Het werd zaak vooral vaak je handen te wassen. Maar het probleem is in Mikondo nu juist gebrek aan water. En zeep is ook kostbaar. In onze vorige aflevering, van begin juli, gaat het over HANDEN WASSEN en de hulp van PROJETS MIKONDO daarbij aan de bevolking van de wijk Mikondo. Er zijn 4.000 flyers gemaakt en uitgedeeld. Plus een stuk of 10 speciale T-shirts met opdruk COVID-19 voor de jongens van ARAMBE. En een groot spandoek om te worden rondgedragen, met veel informatie erop. -

Die actie gaat door. Maar ook voor de eigen leerlingen op LA TULIPE moest binnen de school vaak handen wassen mogelijk worden. Daarom de volgende stap: aanleg van extra wastafels met in totaal 8 kranen in de binnenplaats. Daarvoor werd eerst de waterleiding vanaf de entree aangelegd en vervolgens werden wastafels gemaakt volgens eigen ontwerp. Je kunt het meebeleven als je kijkt in het Fotoalbum van augustus 2020: COVID 19 EN DE SCHOOL LA TULIPE.

ONDERHOUD VAN HET SCHOOLGEBOUW EN OMGEVING.
In juni was gebleken dat er een probleem was met de Septic Tank. Al tijden geen scholieren en toch het water tot de rand?! Wat is daar aan de hand?! De jongens van ARAMBE schoten te hulp. De vloer open en ja, jammer van de mooie tegels, maar dit euvel moet verholpen!


Hoek bij toiletten overhoop om het probleem met de septic tank te vinden en op te lossen


En ook moet het golfplaten dak boven de toiletten vervangen, dat ligt er alweer 3 jaar.

Aan de straatzijde moest de muur weer helemaal geschilderd, de goot uitgemest en gerepareerd, het afdak vernieuwd, de afscherming van het verkeer verbeterd, en de stoep vernieuwd. Een mooie reportage daarvan is het Fotoalbum EEN GROTE OPKNAPBEURT.
Eind juli was de school weer klaar om de leerlingen te ontvangen zodra de overheid het sein op groen zou zetten.

CALENDRIER

De overheid besloot eind juli dat de lessen weer zouden beginnen voor de examenklas op 3 augustus. Dat werd verschoven naar 10 augustus. Het werd nog iets later. Die kinderen, met mondkapje op, zouden een aantal dagen les moeten krijgen, op enige afstand van elkaar, als voorbereiding op het examen TENAFEP en dat zou dan afgenomen worden 2 weken later. Er zou streng worden gecontroleerd op naleving. En op koorts - Op 10 september zou het schooljaar worden afgesloten voor alle andere kinderen van de Lagere School. Op 3 september voor de Kleuterschool, die ook nog een week daarvoor les zou moeten krijgen. En dan de Middelbare School daarna nog wat les en Staatsexamen, te beginnen met 31 augustus het opstel. Het nieuwe schooljaar? Dan zijn we wel in Oktober inmiddels. Het is een behoorlijke klus voor de leiding en de onderwijzers om hier koers te houden naar de eindstreep.

Arambe, sociaal project voor jongens en meisjes een korte vakopleiding - de beste weg naar werk! In de maanden dat het verboden was om met velen samen te zijn, zoals in leslokalen, lag helaas het naaionderwijs stil. De meisjes hadden enthousiast en flink geoefend met naaien en knippen zonder patroon en zouden een Certificaat krijgen eind maart, maar dat ging dus niet door. De jongens van de eerste lichtingen maakten zich geweldig verdienstelijk met al het werk aan de school La Tulipe.

Coaching en bijspijkercursussen op PLANETE JEUNES
Ondertussen werden er nieuwe plannen ontwikkeld om nog meer jongelui te helpen op een praktische manier om op de arbeidsmarkt of in vervolgonderwijs hun weg te vinden en te slagen. Oud-leerlingen van la Tulipe en de staf van PROJETS MIKONDO ontwikkelden PLANETE JEUNES. Hier bieden ze korte trainingen aan om met Word of Excel beter uit de voeten te kunnen. Ook kunnen jongeren hier terecht voor coaching en advies of zelfs begeleiding als ze ondanks hun diploma geen vooruitgang boeken in de studie of op de arbeidsmarkt. Al meteen gaat het als een lopend vuurtje rond in de wijk en op sociale media en blijkt het een schot in de roos te zijn. Ouderejaars bieden hun diensten aan en lossen elkaar af bij de werkzaamheden in de copyshop en de bewaking.

PROJETS MIKONDO, steeds actief om de kwetsbare jeugd van Mikondo op streek te helpen, heeft daarnaast ook een ruimte gevonden vlakbij LA TULIPE om een echte NAAISCHOOL te kunnen openen. Zolang we geen geld voor een dak hebben, zal een groot stuk blauw plastic als dak moeten dienen. De naaimachines die in Nederland verzameld werden komen zo goed tot hun recht, als er elke dag van de week aan tientallen meisjes lesgegeven kan worden. De lesboeken worden door PROJETS MIKONDO in eigen beheer vervaardigd. Anders dan bij een commerciŽle naaischool hoeven ze niet zelf hun materialen mee te brengen (wat in het geval van onze doelgroep onmogelijk zou zijn, want te duur) Ook hier wordt een cursus afgesloten met een Certificaat dat door de overheid erkend wordt. Dat is een enorm goede start voor een meisje om te worden aangenomen in een professioneel atelier, waarna ze na een jaar of wat genoeg ervaring heeft om zelfstandig een klantenkring op te bouwen. Zo wordt een hele familie geholpen. En de meisjes worden behoed voor de enige andere uitweg die in hun geval zorgt voor brood op de plank en waardoor ze op heel jonge leeftijd zwanger raken.

GOEDEREN en LIVBANTU
De ingezamelde goederen voor de school en het sociaal werk van PROJETS MIKONDO hebben lang klaargelegen tot het transport naar Mikondo weg kon. Meer hierover in het filmpje.

Daarnaast popelen de mensen van LIVBANTU om de zonnepanelen en ander materialen voor de inrichting van het CENTRUM VOOR ICT TRAINING te ontvangen, zodat het snel kan worden ingericht en geopend. Er was op gerekend dat dit in het cursusjaar 2019-2020 zou gebeuren, dus het geduld is wel erg op de proef gesteld. Maar de oplossing is nu toch nabij.

Vorige nieuws afleveringen 2020


bijgewerkt 30 november 2020

facebook akties contact fotos archief overons home