<


Eind juli 2018 De groeten van Arambe! En..
doe het gewoon - met enthousiasme!


Jeugd van Mikondo op 14 juli 2018 met Papy in de keet van Arambe

Als Vrienden van Mikondo ontmoeten we veel positieve reacties op ons doel: ondersteuning van het kleinschalige onderwijsproject La Tulipe in Mikondo. Het gaat deze keer echter over Arambe. Dat een dak nodig heeft dat de tropische stormen kan doorstaan. Arambe is het jongere broertje van La Tulipe. Het is ook voor onderwijs en ontwikkeling, maar dan voor drop-outs.

Arambe is er voor Drop-outs die een vak willen leren. In November vorig is gestart met de bouw van een lokaal een eindje verder naar achteren in de wijk, waar het niet zo duur was om een stukje grond te kopen. Dankzij een korte actie van Hands & Feet kon de grond gekocht worden en de bouw aangevat. Al snel werd een goed fundament gelegd.


14 november 2017 - alles handwerk: diepe kuilen graven, betonijzer vlechten, beton aanmaken en storten voor de fundering van het lokaal
11 december 2017 Wat gaat dat snel! Metselaars in opleiding bij Arambe hebben de muren al half opgetrokken-!


11 december 2017 Hier is goed te zien hoe betonnen kolommen het geheel gaan verstevigen.

Besloten werd vervolgens om steviger muren op te trekken Dit vanwege de toenemende criminaliteit. De jongelui moeten immers wel veilig kunnen zijn daar! Zo werd het wel wat duurder dan begroot was. In totaal kon er € 4000 voor geinvesteerd worden. En nu het dak nog.

En of het ook zoden aan de dijk zet? Heel veel zelfs! De jongelui (die zelf contact zochten met Papy) bloeien op nu ze met respect behandeld worden en uitzicht en zelfs al succes hebben. Ze volgen een vast programma, metselen, timmeren, lassen, autotechniek, naaien, schoonheidsverzorging, chauffeurs-opleiding en zelfs ook informatica. Maar ook: Ze hebben een plek waar ze naar toe kunnen, en waar ze schuilen als er rellen zijn, en waar ze de dag en avond met elkaar kunnen doorbrengen om van alles te bepraten over wat ze leren. Ze assisteren ook als er door Arambe voetbal wordt georganiseerd, en bij de filmvoorstellingen door Arambe 's avonds in de openlucht. De kandidaten van de chauffeursopleiding zullen over een paar maanden afrijden. Voor er een certificaat voor het vak metselen bijvoorbeeld kan worden afgegeven moet eerst een nummer (goedkeuring) door het Ministerie van Sociale Zaken worden afgegeven, maar dat komt pas ..als het lokaal er naar behoren uitziet. Dus onder een goed dak en met 2 tafels en 6 stoelen. (Overigens: allerlei timmerwerk en metselwerk bij een baas of particulieren doen ze nu al na bemiddeling vanuit Arambe en ze krijgen regelmatig klanten voor auto-reparaties). .

Werkzaamheden bij autotechniek Arambe

Een fotoreportage van de werkzaamheden
bij autotechniek staat in het Fotoalbum op de site.

Ces enfants sans espoir. Nog een andere doelgroep in het vizier: Begin juli werden alle kinderen verzameld die nooit naar school kunnen (geen geld en geen kleren, dus diepe schaamte, en wanhoop) Speciaal voor hen wordt er nu 2 maanden elke dag les gegeven.

13 juli 2018. De kinderen "sans espoir" zijn naar kennisniveau in drie groepen verdeeld. De kinderen worden elke dag geholpen om wat te leren!

Deze kindertjes leren cijfers door een tekenopdracht. Hun eerste keer met potlood en papier!

En nu nog het dak. Nu ligt er tijdelijk "landbouwplastic"op. (zie foto onder) Niet zo erg, maar het regenseizoen breekt binnenkort aan, en de tropische regens en stormen zijn niet kinderachtig. Wie helpt aan de middelen voor een goed dak?


12 juli 2018- Geimproviseerd dak op het lokaal van Arambe. Hoe lang nog?

Doe het gewoon - Waar doe je het dan voor? Voor de jeugd "sans espoir" (vertaald: zonder hoop) jong en ouder die de boot hebben gemist. De drop-outs in de wijk Mikondo. Die hebben niets aan regulier onderwijs zoals op La Tulipe. Ze hebben hun kans gemist door een of andere reden en nu zijn ze "sans espoir". Alle hoop verloren, en bedelend of in de criminaliteit en prostitutie, of lamgeslagen, proberen zij in leven te blijven.

Maar juist voor die doelgroep is Arambe actief sinds 2017 toen het idee ontstond: een plek, een scholing waar korte cursussen van 3 tot 6 maanden worden gegeven. Kan je leren timmeren, metselen, tegelzetten, lassen, of voor kapper of naaister. Als afsluiting daarna een echt certificaat, om te tonen dat je echt wat waard bent. Zo vind je alsnog een plaats bij een baas of kan je als zelfstandige aan de slag. Daarvoor is dat lokaal dan. Maar nog zonder goed dak.

Beste lezer, zin om eens uit je dak te gaan? Doe het gewoon- met enthousiasme!

Als er meer binnenkomt voor dit doel dan voor het dak nodig is ( € 1000) en wat meubilair (€ 720), dient dat voor een voorraad hout voor de timmeraars.

Doe het gewoon: Vrienden van Mikondo, onder vermelding van:
ARAMBE - NL37 INGB 0009 3940 95

bijgewerkt 29 juli 2018

facebook nieuws akties contact fotos nieuwsbrief archief overons