LIVBANTU, Hoe is het nu, eind maart 2020?

Een jaar geleden startten we met de fondsenwerving. En nu zien we dat ons vertrouwen in een goede afloop niet is beschaamd, gelukkig. De laatste bijdrage kwam 25 februari bij ons binnen.
Volgens de inschatting die we hadden gemaakt zou € 40.000 nodig zijn en dat is gehaald!
Volgens de begroting zal daarnaast ruim € 15.000 uit het project komen in de eerste anderhalf jaar dat LivBantu draait.

Met deze donaties kan nu aan vele honderden studenten en ouderen een unieke kans worden geboden op de ICT Training waaraan in Kinshasa zo'n enorme behoefte is. LivBantu gaat die bieden.

We zijn diep dankbaar voor alle steun, in de vorm van geld en/of bemoediging en lof voor het initiatief.

Nu kan de uitvoering snel aangepakt worden. Sommige materialen zijn de afgelopen maanden ingekocht in Europa. Die keus maakten we als de kwaliteit ervan in Kinshasa beneden de maat is. De projecthouder Papy was nog in Parijs (waar hij woont en werkt) om die inkopen te doen en de verzending per container te regelen, ook van de ingezamelde goederen voor de school La Tulipe en het sociaal project Arambe. Alles is professioneel ingepakt, beschermd tegen schokken, weersomstandigheden, en diefstal.In Kinshasa zijn de nodige vergunningen aangevraagd bij de autoriteiten en zijn sommige materialen die we per agentschap vooruit hadden gestuurd al getest. Onze ICT expert Mirjam heeft een krachtige server uitgezocht met voldoende capaciteit voor de aantallen studenten die gelijktijdig in het ICT Trainingscentrum LivBantu aan de slag gaan.


De technici in Kinshasa, Papy in Parijs en Mirjam in Nederland of Zweden ondersteunen elkaar soepel via whatsapp videoverbinding.

De maatregelen in verband met het corona-virus hebben inmiddels tot gevolg dat het transport per container vanuit Parijs nu onmogelijk is
. In Frankrijk ligt alles stil, en ook in Kinshasa grijpt het virus om zich heen en wordt grensverkeer onmogelijk. We zijn blij dat die blokkade is afgekondigd nog net voordat de spullen op 20 maart zouden worden ingeladen. Het is wel een spaak in het wiel, maar alle materiaal is gelukkig veilig opgeslagen in Europa en wordt goed bewaakt door ons. Als de container al op de boot en op weg was geweest, zouden we o zo bevreesd zijn geweest voor de goede afloop. Onze zorgen zouden dan heel groot zijn.

We wachten dus nu af tot er betere tijden komen en het transport van de kostbare lading op verantwoorde wijze kan gebeuren. De startdatum voor de trainingen verschuift uiteraard naar later. Overmacht.

Stichtingen en groepen die een bijdrage hebben geleverd
AnY computers
Caritas Drachten
Diaconie Protestantse Gemeente Emmen
Diaconie Protestantse Gemeente Steenwijk
Doopsgezinde gemeente Aalsmeer bazar
Doopsgezinde gemeente Aalsmeer bazar bijdrage Stichting OSA
Gemeente Deventer
Haella stichting
Hands&Feet Stichting Lydia
Herv Gemeente Dwingeloo Diaconie
Hoffknecht van Vuure stichting
Maria Strootfonds
Nederlands Hervormde Diaconie Holten
Professoren van de Straat
Stichting Dirk Bos fonds
Stichting Kringloopwinkel Reeuwijk "De Kring"
Stichting Pieter Bastiaan
Stichting Tiny en Anny van Doorne Fonds
Stichting Unesco centrum Nederland
Zorg van de Zaak Foundation

Niet vermeld in bovenstaande lijst: enige donateurs en een stichting die anoniem wensen te blijven.

maart 2020

Nieuws Over de school LA TULIPE, ARAMBE, ACTIES, en LIVBANTU.
Opnieuw bieden we onze lezers vier deeltjes in plaats van n lange lap tekst.
Nieuws over allerlei ACTIES om het project Mikondo te steunen,
Nieuws over het ICT project LIVBANTU, de jongste loot aan de stam,
Nieuws over het sociaal project ARAMBE.
We beginnen met nieuws over de school LA TULIPE.

Een goede vraag: wat doen we met de ruimte? Toen de Kerstvakantie 2019 begon en de lerarenvergadering de balans opmaakte, bleken er best wat lege plekken te zijn in de kleuterklassen, en de klassen 1 en 2 van de Lagere School en de klassen 3 en 4 van de Middelbare School voor het vak Coupe et Couture (Knippen en naaien). Besloten werd een wervingscampagne te houden op 3 januari. Enkele jonge mensen van ARAMBE trokken met een luidspreker en wat flyers richting plekjes waar daklozen en binnenlandse vluchtelingen verblijven, die helemaal aan hun lot worden overgelaten. Ondanks de taalproblemen van die mensen lukte het de jongens om uit te leggen dat vlakbij een school is waar nu zelfs nog in januari hun kind welkom is in deze klassen. Gratis voor niets. La Tulipe!


Arambe in actie: omroeper en jongere geeft uitleg aan een moedertje bij haar keukentje
en haar ontbijt: een brokje brood en een beetje water met suiker)

Het doel werd bereikt. Dag na dag raakten de klassen voller. Veel voller zelfs dan verwacht was: 20 kleuters bij de 60 die er al waren. In klas 1 Lagere school zijn nu 140 kinderen ingeschreven, in klas 2 zijn nu 118 leerlingen. Ook in klas 5 en 6 zijn er nog bij ingeschreven. En bij de Middelbare school voor het vak Coupe et Couture ook. De nieuwkomers moesten dan maar op de grond zitten. Maar dat is natuurlijk geen doen.


Hier begin januari 2020 nog lege plekken ........ en kort erna juist geen banken genoeg door de toeloop

Snel werden van een restant hout van het voorgaande bankenproject (uit 2017) banken gemaakt door Aristote. Deze zijn heel duurzaam door de eerste kwaliteit hout en andere materialen. Doordat ze in eigen beheer worden gemaakt, zijn ze duurzamer dan als je ze moet kopen buiten de deur. En kost het veel minder geld. De banken die in 2017 zijn gemaakt zijn er het bewijs van.


Aristote maakt nieuwe banken


De nieuwe banken zijn klaar en worden in de leslokalen geplaatst

Een goede gever, die getroffen werd door de beelden van kinderen zonder zitplaats, tastte in zijn zak voor 30 banken! Daar zijn 90 leerlingen mee geholpen!

Maar dan kon nog niet iedereen zitten. Dus wat nu? Een noodoplossing dan maar. De kosten voor 20 driepersoonsbanken onttrekken aan de kas voor uitgaven die we straks, net als elk voorjaar, moeten doen.

Wilt u helpen?
En driepersoonsbank kost € 40 Twintig banken waren nodig. Dat is dus € 800.

Bij de lessen Coupe et Couture (leerjaren 3 en 4 Middelbare school) is het behelpen met de ruimte op die ene tafel uit de grote "multifunctionele zaal" . De resp. 40 en 25 meisjes en de juf hebben geen stoelen om op te zitten. Soms zie je ze op van die kleine stoeltjes uit de kleuterschool zitten. Ieder wacht op haar beurt en kijkt ondertussen de kunst af bij de anderen en luistert goed naar de uitleg.Wilt u helpen?
1 grote tafel voor Coupe et Couture kost € 250 (2 nodig= € 500) . En een stoel 25 ( minimaal 25 nodig = € 625).

Deze naailessen zijn normaal drie keer per week een hele ochtend. Maar nu tot april elke ochtend! Een stoomcursus dus. De andere lessen volgen de meisjes dan in de middag. Het vak heet in Mikondo: Coupe et Couture. Dat is: Knippen en Naaien. Maar eerst is het meten en patroontekenen natuurlijk. En daarna komt de praktijk.
De juf legt het uit in het Frans ( wat normaal is op Congolese scholen), maar ook in het Lingala, de taal die thuis wordt gesproken. Het effect daarvan is geweldig. De meisjes kruipen uit hun gebruikelijke schulp en durven vragen te stellen. De hele sfeer wordt prettig losser.

Deze lessen hebben direct nut, zodat de meisjes zelfs als ze ineens niet meer naar school kunnen, toch het geleerde kunnen inzetten om hun kostje te verdienen.
(Schooluitval kan komen door zwangerschap of huisuitzetting of familieproblemen.)

november 2019

Nieuws Over de school LA TULIPE, ARAMBE, ACTIES, en de nieuwste loot aan de stam: LIVBANTU.

Deze keer is er zo veel te melden, dat we besloten hebben onze lezers vier deeltjes te bieden in plaats van n lange lap tekst. U hoeft maar te klikken op de links om te zien wat het nieuws is sinds de grote vakantie,
Nieuws over allerlei ACTIES om het project Mikondo te steunen,
Nieuws over het ICT project LIVBANTU,de jongste loot aan de stam,
Nieuws over het sociaal project ARAMBE. We beginnen met nieuws over de school.


Nieuws over de school La TulipeOktober 2019 - klas drie krijgt eerste praktijkoefening ICT.

In de grote vakantie heeft de school La Tulipe heeft weer hier en daar een verfje gehad. Inclusief alle schoolborden. De banken en tafels zijn nagekeken en waar nodig gerepareerd of vernieuwd. De grote schoonmaak was hard nodig na een jaar zo intensief gebruik van alle ruimtes in het gebouw. Inclusief de toiletten en het legen van de septic tanks!

Het schooljaar 2019-2020 begon aarzelend. Door de politieke situatie in de DRCongo heerste er zoveel onzekerheid, dat het weken duurde voor de klassen weer vol zaten. Er zijn nu 1105 leerlingen ingeschreven voor deze cursus.
En nu is het zaak om keihard te werken om de verzuimde tijd in te halen! Een klus voor de leraren en een die het uiterste van hen vraagt. Stel je voor, dat je een week of 4,5 achterstand opgelopen hebt op 222 lesdagen in totaal in deze cursus!
De steun van Vrienden van Mikondo is van onschatbare waarde. Ter plaatse is de sociale problematiek zeker niet lichter geworden en bijdragen van overheid of ouders zijn bijzonder lastig te verkrijgen, ondanks de grote waardering voor het prachtige werk dat wordt gedaan op La Tulipe voor juist die kinderen die nergens anders aan de bak komen.


lesmateriaal uitgeprint op school

Het lesmateriaal wordt veelal vervaardigd door de school zelf, bij gebrek aan boeken. Kopieerpapier en schoolkrijtjes zijn grote kostenposten. Het materiaal dat inmiddels van tijd tot tijd voor de lessen kon worden verkregen dankzij Vrienden van Mikondo wordt met grote zorg en haast eerbied behandeld. Het laatste pakket dat is afgezonden bevat o.m. boeken, en naaimachines die we verzameld hebben. Deze keer worden er trapnaaimachines van gemaakt onder het toeziend ook van de juffrouw die het vak Coupe et Couture (Kledingmaken) op La Tulipe geeft. Voor dat vak moeten de leerlingen met allerlei typen machines kunnen werken. (Een trapmachine opzenden is niet voordelig, omdat de vrachtprijs berekend wordt naar gewicht.)


Afzender: Kabangu Kaluba, Parijs Christian controleert de inhoud bij aankomst.


Na aankomst worden de handnaaimachines omgebouwd tot trapnaaimachines
(rechts de lerares kledingmaken)

maakover

bijgewerkt 28 maart 2020

facebook nieuws akties contact fotos nieuwsbrief archief overons