begin juli 2020
Nieuws over de school LA TULIPE, en over ARAMBE en LIVBANTU en CORONA


Zo is het nu: lege banken Wanneer is het weer zo ver?

Hoe is het met DE KINDEREN? wordt ons gevraagd. Bedoeld wordt dan, de schoolkinderen van Projets Mikondo in Congo-Kinshasa. Welnu, anders dan bij ons, is er nog geen terugkeer naar school. De overheid staat dat nog niet toe. Voorlopig is thuisblijven nog steeds het motto. Voor de middelbare school ook. Voor de leraren ook. Maar zodra het weer kan.geloof maar dat ze er hard tegenaan gaan! Ze zijn het meer dan zat, deze toestand.

Vorig jaar om deze tijd deden de 6e klassers TENAFEP, zeg maar eindexamen lagere school. Met dat diploma kregen ze alle 108 toegang tot de middelbare school.7 juni 2019 Tenafep groepsfoto

Dit jaar waren er twee volle klassen die werden klaargestoomd. Totaal 61 leerlingen. Maar ja, tot de scholen dicht moesten. Van onderwijs op afstand is niet veel terecht gekomen, zeker voor deze leerlingen. Ze hebben thuis geen TV, geen elektriciteit, dus wat hebben ze dan aan twee keer per dag een uitzending van 50 minuten in totaal voor Lager Onderwijs, Middelbaar en Technisch onderwijs. Met dank aan UNICEF en Radio Okapi van de V.N., maar pech voor Mikondo. - Dus zal het ons benieuwen wat er nog van dit schooljaar resteert. Jammer, jammer, jammer.

En als ie er dan toch binnenkort komt, die nationale eindtoets (TENAFEP) voor de 6e klas Lagere School? Dan is LA TULIPE al aangewezen als een van de examencentra. LA TULIPE, omdat daar veel goede banken zijn en behoorlijke lokalen. Activiteiten van ARAMBE en COVID-19 - Hoe zouden de mensen van Projets MIKONDO de bevolking van de wijk MIKONDO in deze tijd kunnen helpen? We hebben het gevraagd aan Papy de projectleider. Al snel werd ons een plan uit de doeken gedaan, praktisch en haalbaar. Wat voel je je dan blij om dat mede mogelijk te maken!! Precies passend in ons doel: de strijd tegen onwetendheid en armoede. Er zat nog wat in onze kas, bestemd voor hoognodig onderhoud aan het gebouw, maar dit had prioriteit, was ons idee.

De Congolese overheid hamert erop, net als bij ons, om verspreiding van het virus COVID-19 te voorkomen door goed gedrag, zoals zoveel mogelijk thuis te blijven, afstand te houden, vaak handen te wassen en een mondkapje te dragen, en dat laatste werd al gauw verplicht gesteld.

Maar voor de bevolking van de wijk MIKONDO is water en zeep een schaars goed, en goede informatie ook. Er heerst verwarring over de beschermende maatregelen. Er heerst angst, voor de ziekte of voor kwade bedoelingen van Westerse organisaties die zeggen te komen helpen, maar juist erop uit zouden zijn de macht te krijgen. Die ontkenning van de ernst van de pandemie of verkeerd begrip tref je vooral aan bij de bevolking die weinig ontwikkeld is, en voor wie het normaal al elke dag een strijd is om niet ten onder te gaan aan honger en gebrek.


HANDEN WASSEN IN MIKONDO, een mini-project. 5 tappunten met water en zeep voor de bevolking van de wijk werden klaargemaakt. Ze worden permanent bemand. Water en zeep moeten steeds aangevuld worden. Je begrijpt dat er om het vol te houden ook wel wat geld nodig is. Onze oproep voor bijdragen blijft daarom gelden! Snel doen? Denk even na.. Waarom zou je het eigenlijk niet nu meteen doen!? Gebruik de doneerknop.

Zoals het filmpje laat zien: de campagne wordt gevoerd door jongens van PROJETS MIKONDO. Ze hebben alles zelf gemaakt. De informatie staat op een spandoek. Over handen wassen en afstand houden en mondkapjes. De aandacht wordt bovendien gewekt door het gebruik van de megafoon om de boodschap ook en vooral te verspreiden in het LINGALA (dus de taal die iedereen kan begrijpen). Er zijn flyers gemaakt om uit te delen, met dezelfde boodschap. Op verschillende punten in de achterafstraatjes en op 2 punten in de Hoofdstraat staan de vaten: voor de school en voor het politiebureau. In totaal 5 punten. Er wordt steeds een aantal dagen achtereen actie gevoerd door de jongelui van ARAMBE. Daarvoor is toestemming gevraagd en gekregen van de gemeente. Elke jongere heeft een op zijn of haar naam gestelde badge die geldt als officieel bewijs (zodat ze niet worden opgepakt door de politie wegens ordeverstoring!). Er is bij elk waspunt steeds minstens 1 persoon van het project om de wacht te houden (tegen vandalisme en diefstal en voor voorlichting) . 's Nachts wordt alles achter slot gezet. Een vat bevat 200 liter water, dat in jerrycans wordt aangevoerd en waar een desinfectans in wordt gemengd. Per week kost het € 50 om dat aan te vullen. Om te starten hebben we half mei een bedrag gestuurd waarmee de spullen zijn gekocht en klaargemaakt. Vaten, verf, printpapier en spandoek, kraantjes, onderstellen gemaakt in eigen beheer met hout dat er nog was voor het maken van meubels door ARAMBE. We hopen dat goed voorbeeld goed doet volgen.
(De grote organisaties komen niet in Mikondo).

ARAMBE, het sociaal project, daarvan kunnen we nog veel meer goede ontwikkelingen melden! ARAMBE is er voor jongelui die anders dreigen te vervallen tot een leven van diefstal en geweld om aan de kost te komen. Ze ervaren dat ze zomaar geholpen worden om te leren meubels te maken, of te metselen, of kleren te naaien, of auto's te repareren, of noem maar op. En blijken al na een korte tijd genoeg werk te vinden om in hun levensonderhoud te voorzien. Juist wie op eenvoudige maar deskundige wijze zijn handen kan laten wapperen, vindt altijd iets te doen waar ook voor betaald wordt.
Diezelfde jongelui zijn dan inmiddels zo verbonden geraakt met PROJETS MIKONDO dat ze als een soort coaches of voogden allerlei sociaal-educatief werk voor de jeugd helpen doen; ; zoals het organiseren van voetbaltoernooien.

naailessen voor jonge moeders: theorie

ARAMBE is ook voor meisjes veelbetekenend. De verkorte cursus kleding maken voor kindmoedertjes wordt afgesloten met een heus certificaat, dat bij het vinden van een baan in een atelier een mooi bewijs van vaardigheid is. De eerste lichting zou zo'n Certificaat krijgen in de derde week van maart. Dat mocht ook niet doorgaan. Maar ze hebben al veel geleerd, dus op individuele basis gaan ze door. Ook met het maken van mondkapjes, die verplicht zijn.


naailessen voor jonge moeders: praktijk

De jongelui zijn trots op ARAMBE, en op LA TULIPE. Ze zien met lede ogen dat er nodig onderhoud gedaan moet worden. Sommige werkzaamheden kunnen zij zelf wel doen en het vervult hen met trots. Aan de straatkant bijvoorbeeld zijn gevaarlijke situaties ontstaan. De stoep afgebrokkeld, de goot verstopt, de parkeerkettingen gebroken.. Binnen is de septic tank een probleem dat moet worden getackeld. En na afloop moet de betegeling in de gang naar de toiletten weer aangebracht. Ze hebben er mooie tegels naar hun smaak voor uitgezocht. Zo zijn er deze weken steeds wel minstens een tiental jongelui hard bezig "hun" school LA TULIPE een opknapbeurt te geven.

Reparaties aan afvoer en WC vloer

maakover


St. VRIENDEN VAN MIKONDO - steunt de strijd tegen onwetendheid en armoede in de wijk MIKONDO.

Het is een mirakel elke keer, dat er met onze hulp voor zeer kwetsbare jonge levens en gezinnen zoveel gedaan kan worden van onschatbare waarde. Voor een deel zit dat in lesmateriaal, een deel ondersteuning van het team, en een deel onderhoud. Uitbreiding kan niet, de ruimte is er niet voor. Maar we hebben meer wasgelegenheid binnen de school nodig, met zeker 8 extra kranen. Er is veel onderhoud nodig, want onder de tropenzon en het tropische vocht slijten materialen ongelooflijk snel. Schoolborden zijn al na een jaar heel moeilijk te gebruiken. Om de 2 of 3 jaar moet het hout geheel vernieuwd. De muren hebben elk jaar een nieuw verfje nodig. En dan hebben we het niet eens over wat er kapotgaat aan de lampen en de banken.

Het is een wonder dat dit allemaal elke keer weer kon worden bekostigd door de Stichting VRIENDEN VAN MIKONDO. Maar blijft dat wel zo? We moeten het hebben van acties en evenementen en donateurs. Het Jaarverslag over 2019 geeft het weer. Maar nu die zijn gestopt of verminderd... Hoe houden we het vol? We hebben creatieve geesten en oplossingen nodig voor de fondsenwerving. Tip ons alsjeblieft!

LIVBANTU
- Over het opstarten van het ICT Trainingscentrum LIVBANTU hebben we een verhaal geschreven en opgestuurd naar de Stichtingen die ons de middelen hebben verschaft ervoor. Het is hier te lezen. Door de lock-down konden onze materialen niet worden verzonden naar Kinshasa. En scholen en instituten zijn allemaal nog dicht. Maar bij de pakken neerzitten? Geen sprake van! De vrijgekomen energie wordt op dit moment gericht op het op kleine schaal aanbieden van ICT-training aan de oud-leerlingen die ervaren dat ze nog meer training nodig hebben om er vlugger met te kunnen werken. Binnenkort een special met veel foto's en uitleg.


Extra bericht 2 mei 2020

In de leefomgeving van de ruim 1200 scholieren van LA TULIPE in Mikondo is schoon water en zeep zeer schaars. Nu is dat door Corona meer dan ooit een probleem waarvoor oplossingen moeten worden gevonden. Die zijn er, effectief en zeer goedkoop, dankzij de inventiviteit van Papy en zijn team. Maar onze hulp vanuit Nederland is hard nodig om het te bekostigen. Help mee. Binnenkort plaatjes hier van de realisatie! Grijp deze kans om simpel en snel bij te dragen!

maakover

april 2020
Nieuws over de school LA TULIPE, en over ARAMBE en LIVBANTU en CORONA


Drukke tijd, normaal gesproken, voor de 1200 leerlingen en ongeveer 30 leerkrachten, op weg naar het eind van de cursus. Maar sinds 14 maart loopt alles anders dan andere jaren. Het voetbaltoernooi was maar net begonnen, of de politie kwam verder spelen verbieden, in verband met Corona maatregelen.

Op 18 maart moesten alle scholen in Congo subiet gesloten worden. Er wordt voortdurend gecontroleerd op naleving, dus ook met kleine groepjes verder werken of lerarenoverleg houden is uitgesloten. Voor hoognodig herstelwerk aan de muren knijpt de politie een oogje toe, zolang er maar niet meer dan 1 werkman bezig is.

Telewerken kan niet doordat gebruik van internet per dag net zoveel kost als je nodig hebt voor een dag eten. Een totale lockdown van de stad zou de arme mensen doen verhongeren, omdat die geen geld hebben om voorraden aan te leggen. Hoe het verder zal gaan.? Geen idee.

Tot half maart was er toch al weer heel veel moois tot stand gebracht in de school. Er was een begin gemaakt met de verplichte excursies, sportwedstrijden, de weekends vol extra lessen om de schade in te halen van de vele gemiste dagen door sociale onrust.

Voor TENAFEP, het landelijk examen aan het eind van het 6e leerjaar, zijn 61 leerlingen opgegeven. Met dat diploma heb je toegang tot middelbaar onderwijs. Alle vorige jaren 100% geslaagd bij onze TULIPE. Voor het eindexamen middelbare school zijn 31 kandidaten opgegeven.

ARAMBE heeft 24 jonge meisjes uit de buurt wekenlang elke dag op een rustige locatie leren knippen en naaien, zodat ze met dit certificaat hun kostje kunnen verdienen. Het zijn ontroerende beelden die we ervan krijgen. Binnenkort maken we een speciale aflevering fotoalbum ermee. De taxiritten met de Arambe-auto brachten elke dag geld in het laatje voor een deel van de lopende kosten van de school. De zonet ontvangen voetbalkleding was passend gemaakt en het grote toernooi kon beginnen op 14 maart.

Maar.. Toen sloop het Coronavirus ook binnen in Congo-Kinshasa... Alles anders!! - Mieke vond het makkelijker om er voor de vuist weg iets over te vertellen in plaats van er over te schrijven, vandaar hierbij dit videootje.

maakover

LIVBANTU, Hoe is het nu, eind maart 2020?

Een jaar geleden startten we met de fondsenwerving. En nu zien we dat ons vertrouwen in een goede afloop niet is beschaamd, gelukkig.
Volgens de inschatting die we hadden gemaakt zou € 40.000 nodig zijn en dat is gehaald!
Volgens de begroting zal daarnaast ruim € 15.000 uit het project komen in de eerste anderhalf jaar dat LivBantu draait.

Met deze donaties kan nu aan vele honderden studenten en ouderen een unieke kans worden geboden op de ICT Training waaraan in Kinshasa zo'n enorme behoefte is. LivBantu gaat die bieden.

We zijn diep dankbaar voor alle steun, in de vorm van geld en/of bemoediging en lof voor het initiatief.

Nu kan de uitvoering snel aangepakt worden. Sommige materialen zijn de afgelopen maanden ingekocht in Europa. Die keus maakten we als de kwaliteit ervan in Kinshasa beneden de maat is. De projecthouder Papy was nog in Parijs (waar hij woont en werkt) om die inkopen te doen en de verzending per container te regelen, ook van de ingezamelde goederen voor de school La Tulipe en het sociaal project Arambe. Alles is professioneel ingepakt, beschermd tegen schokken, weersomstandigheden, en diefstal.

In Kinshasa zijn de nodige vergunningen aangevraagd bij de autoriteiten en zijn sommige materialen die we per agentschap vooruit hadden gestuurd al getest. Onze ICT expert Mirjam heeft een krachtige server uitgezocht met voldoende capaciteit voor de aantallen studenten die gelijktijdig in het ICT Trainingscentrum LivBantu aan de slag gaan.

De technici in Kinshasa, Papy in Parijs en Mirjam in Nederland of Zweden ondersteunen elkaar soepel via whatsapp videoverbinding.

De maatregelen in verband met het corona-virus hebben inmiddels tot gevolg dat het transport per container vanuit Parijs nu onmogelijk is
. In Frankrijk ligt alles stil, en ook in Kinshasa grijpt het virus om zich heen en wordt grensverkeer onmogelijk. We zijn blij dat die blokkade is afgekondigd nog net voordat de spullen op 20 maart zouden worden ingeladen. Het is wel een spaak in het wiel, maar alle materiaal is gelukkig veilig opgeslagen in Europa en wordt goed bewaakt door ons. Als de container al op de boot en op weg was geweest, zouden we o zo bevreesd zijn geweest voor de goede afloop. Onze zorgen zouden dan heel groot zijn.

We wachten dus nu af tot er betere tijden komen en het transport van de kostbare lading op verantwoorde wijze kan gebeuren. De startdatum voor de trainingen verschuift uiteraard naar later. Overmacht.

maart 2020

Nieuws Over de school LA TULIPE, ARAMBE, ACTIES, en LIVBANTU.
Opnieuw bieden we onze lezers vier deeltjes in plaats van n lange lap tekst.
Nieuws over allerlei ACTIES om het project Mikondo te steunen,
Nieuws over het ICT project LIVBANTU, de jongste loot aan de stam,
Nieuws over het sociaal project ARAMBE.
We beginnen met nieuws over de school LA TULIPE.

Een goede vraag: wat doen we met de ruimte? Toen de Kerstvakantie 2019 begon en de lerarenvergadering de balans opmaakte, bleken er best wat lege plekken te zijn in de kleuterklassen, en de klassen 1 en 2 van de Lagere School en de klassen 3 en 4 van de Middelbare School voor het vak Coupe et Couture (Knippen en naaien). Besloten werd een wervingscampagne te houden op 3 januari. Enkele jonge mensen van ARAMBE trokken met een luidspreker en wat flyers richting plekjes waar daklozen en binnenlandse vluchtelingen verblijven, die helemaal aan hun lot worden overgelaten. Ondanks de taalproblemen van die mensen lukte het de jongens om uit te leggen dat vlakbij een school is waar nu zelfs nog in januari hun kind welkom is in deze klassen. Gratis voor niets. La Tulipe!


Arambe in actie: omroeper en jongere geeft uitleg aan een moedertje bij haar keukentje
en haar ontbijt: een brokje brood en een beetje water met suiker)

Het doel werd bereikt. Dag na dag raakten de klassen voller. Veel voller zelfs dan verwacht was: 20 kleuters bij de 60 die er al waren. In klas 1 Lagere school zijn nu 140 kinderen ingeschreven, in klas 2 zijn nu 118 leerlingen. Ook in klas 5 en 6 zijn er nog bij ingeschreven. En bij de Middelbare school voor het vak Coupe et Couture ook. De nieuwkomers moesten dan maar op de grond zitten. Maar dat is natuurlijk geen doen.


Hier begin januari 2020 nog lege plekken ........ en kort erna juist geen banken genoeg door de toeloop

Snel werden van een restant hout van het voorgaande bankenproject (uit 2017) banken gemaakt door Aristote. Deze zijn heel duurzaam door de eerste kwaliteit hout en andere materialen. Doordat ze in eigen beheer worden gemaakt, zijn ze duurzamer dan als je ze moet kopen buiten de deur. En kost het veel minder geld. De banken die in 2017 zijn gemaakt zijn er het bewijs van.Aristote maakt nieuwe bankenDe nieuwe banken zijn klaar en worden in de leslokalen geplaatst

Een goede gever, die getroffen werd door de beelden van kinderen zonder zitplaats, tastte in zijn zak voor 30 banken! Daar zijn 90 leerlingen mee geholpen!

Maar dan kon nog niet iedereen zitten. Dus wat nu? Een noodoplossing dan maar. De kosten voor 20 driepersoonsbanken onttrekken aan de kas voor uitgaven die we straks, net als elk voorjaar, moeten doen.

Wilt u helpen?
En driepersoonsbank kost € 40 Twintig banken waren nodig. Dat is dus € 800.

Bij de lessen Coupe et Couture (leerjaren 3 en 4 Middelbare school) is het behelpen met de ruimte op die ene tafel uit de grote "multifunctionele zaal" . De resp. 40 en 25 meisjes en de juf hebben geen stoelen om op te zitten. Soms zie je ze op van die kleine stoeltjes uit de kleuterschool zitten. Ieder wacht op haar beurt en kijkt ondertussen de kunst af bij de anderen en luistert goed naar de uitleg.Wilt u helpen?
1 grote tafel voor Coupe et Couture kost € 250 (2 nodig= € 500) . En een stoel 25 ( minimaal 25 nodig = € 625).

Deze naailessen zijn normaal drie keer per week een hele ochtend. Maar nu tot april elke ochtend! Een stoomcursus dus. De andere lessen volgen de meisjes dan in de middag. Het vak heet in Mikondo: Coupe et Couture. Dat is: Knippen en Naaien. Maar eerst is het meten en patroontekenen natuurlijk. En daarna komt de praktijk.
De juf legt het uit in het Frans ( wat normaal is op Congolese scholen), maar ook in het Lingala, de taal die thuis wordt gesproken. Het effect daarvan is geweldig. De meisjes kruipen uit hun gebruikelijke schulp en durven vragen te stellen. De hele sfeer wordt prettig losser.

Deze lessen hebben direct nut, zodat de meisjes zelfs als ze ineens niet meer naar school kunnen, toch het geleerde kunnen inzetten om hun kostje te verdienen.
(Schooluitval kan komen door zwangerschap of huisuitzetting of familieproblemen.)

NAARBOVEN
bijgewerkt 4 augustus 2020

facebook akties contact fotos archief overons home