Samen bouwen aan ICT onderwijs
voor Congolese studenten


Het lijkt zo prachtig als je kan studeren aan een Universiteit of Hogeschool in Kinshasa, maar heel veel jongelui lopen vast doordat ze niet vaak genoeg bij een computer kunnen en dus geen vaardigheid opdoen in informatica. Maar er komt hulp: Projets Mikondo start in het studiejaar 2019-2020 met een ICT Trainingscentrum vlakbij de Universiteiten en Hogescholen, onder de naam LIVBANTU.


collegezaal in Kinshasa

Waarom deze hulp?

Het onderwijsteam van Projets Mikondo vroeg Vrienden van Mikondo (zie kader) om hen een handje te helpen bij de start van een ICT Trainingscentrum. De technische uitrusting op Universiteit en Hogescholen  is namelijk ver beneden de maat. Dat horen zij regelmatig van jongelui die gingen studeren. Een tweede-jaars student: "Wij kunnen maar een paar keer per maand terecht in het informatica lokaal". Een studente: "Om een tijdje te kunnen werken op een van de weinige computers die niet kapot zijn moet je veel geld en relaties hebben".  Wie dat niet hebben, dus de grote meerderheid van de studenten, moeten zo na korte of langere tijd de studie opgeven omdat ze hun examen niet zullen halen bij gebrek aan vaardigheid op het gebied van informatica. Bij het zoeken van werk stuiten ze op hetzelfde; je kan immers zelfs geen eenvoudig secretariaatswerk doen zonder dat je handig bent met de computer.

link1 link2