Half mei 2019

Het schooljaar op La Tulipe loopt op zijn eind. Dankzij de giften voor Mikondo kunnen dit schooljaar de lessen en toetsen tot nu toe ongestoord doorgaan. Zo worden de kosten voor dit schooljaar voor 1220 kinderen mee gedragen.

Oud Papier Ophaalactie Steenwijk, ook voor Mikondo!

Onkosten die erin hakken.Vorig jaar kostte het eindexamen middelbare school per kandidaat USD 90! Dit jaar zal het zeker niet minder zijn. Voor het eerste deel, het opstel Frans, konden we weer bijspringen voor alle 32 kandidaten. Maar voor de tweede helft ziet het er somber uit. Lukt het ons niet, dan zullen er een aantal gaan afhaken, na 6 jaar succesvolle studie. Het betreft ook die meisjes van het Kleding maken, maar ook die jongens van Elektriciteit, of Biologie. Voor ons hier niet te bevatten. - Ook de 112 leerlingen van het 6e leerjaar lagere school doen een landelijk examen Tenafeb en ook daarvoor moet veel worden betaald.


Rapportuitreiking La Tulipe

Project LIVBANTU. Eind vorig jaar werden we opnieuw verrast met een gift voor informaticaonderwijs, nu in de vorm van 40 energiezuinige computers speciaal voor onderwijs. Omdat La Tulipe al is voorzien en het terrein te klein is voor uitbreiding, zochten we een goede bestemming ervoor buiten La Tulipe. Ons bleek dat op de Universiteit en Hogescholen weinig computers aanwezig zijn die ook functioneren. Zelfs bij een zeer goed bekend staande instelling als Rev. Kim. Op het filmpje opgenomen aan de achterzijde van het complex Rev.Kim, beantwoordt een student aan de faculteit Science Informatique Gestion onze vragen. Hoe vaak is er praktijk? Per week 1 of 2 keer maar. Zijn er genoeg computers voor alle studenten? Nee, 2 of 3 personen op 1 computer. Hoeveel staan er dan in de zaal? Een stuk op 20, 25 die het doen. Hoeveel studenten zijn er dan in de zaal? Honderd.

Dus werd door ons het project LIVBANTU ontwikkeld, speciaal voor studenten in het centrum van Kinshasa. Na de aanloopperiode zal dat op eigen benen kunnen staan en zelfs ook gaan bijdragen in de onderwijskosten van La Tulipe. Maar eerst hebben we sponsors nodig om te kunnen starten. Zie de LIVBANTU folder.


Wij feliciteren CHRISTIAN, de chargé d'affaires (zaakwaarnemer) van PROJETS MIKONDO, bij wie de dagelijkse leiding sinds 2017, naast PAPY, in goede handen is. Hij heeft in Kinshasa met succes een postacademische bijscholing gevolgd voor Project Management en stuurde ons er een foto over met een toelichting.

Christian, ontvangt zijn diploma Project Management

Vandaag vier ik mijn prestatie en geef eer aan de Heer van wie alles komt: gezondheid, tijd, energie.En ik ben zo trots op mezelf.Dank aan meneer Kaluba Papy Kabangu en de Vrienden van Mikondo voor hun hulp, ik ben er heel dankbaar voor. (w.g. Christian)

Of we zo'n foto en zo'n tekst wel op de site konden zetten, vroegen wij ons af. Ja zeker, was het antwoord van Papy en Christian.

" We willen best de foto's en de resultaten van ons project aan iedereen laten zien, en delen wat onze gedachten erbij zijn. Omdat ze laten zien hoe mensen hun beste krachten geven in de strijd tegen armoede. Dat is dan niet om er zelf beter van te worden, maar om het algemeen belang. Het kan immers mensen inspireren. Zo kan de samenleving beter worden. We zien om ons heen hoe mensen niet kunnen profiteren van de dingen die wij wel hebben. We zien wat er nodig is. Als we dat zien en niets doen, zal het voor hen alleen maar erger worden".


Laatste kwartaal van het schooljaar. Het is een drukte van belang in het laatste kwartaal van het schooljaar 2018-2019. Paasrapport, voorjaarsvakantie (die in Mikondo natuurlijk niet voorjaarsvakantie heet, Congo heeft maar 2 soorten seizoen, droog of regen) toetsen, workshops en open dagen. Alle leerlingen zijn op excursie geweest naar de hoogtepunten in de stad, plaatsen waar ze tot dan alleen maar over hadden horen praten! En de hele wijk is ervan op de hoogte dat ook dit hoort bij de strijd tegen ongeletterdheid!

Strijd tegen Ongeletterdheid = Illettrisme.

Acties voor Mikondo. Wij merken dat de giften voor Mikondo uit een warm hart komen en dat de donateurs er blij van worden dat ze een flink verschil ten goede kunnen maken via onze kanalen. Dat bleek ook in Steenwijk bij de talentenactie in de PKN. Een kleine greep: Iemand had foto's gemaakt en goed verkocht als wenskaarten, twee vriendinnen boden zich aan voor de bediening bij feesten en partijen, er werd gebakken en gekookt, enz. enz. Samen met de opbrengst van andere activiteiten (verkoop van speelgoed en boeken,van potgrond, van baksels) is de opbrengst meteen ingezet in La Tulipe, waar de bodem van de kas was bereikt. En zo gaan we door..


mbanner

Eind maart 2019

In alle bescheidenheid worden dag aan dag voor de armste kinderen van Mikondo wonderen van toewijding verricht op de school La Tulipe.
En de getuigen daarvan zijn wij, Vrienden van Mikondo. We troffen het tweede weekend van maart op diverse plaatsen in Nederland zoals Amersfoort en Vledder mensen die in hun hart werden geraakt door dit mooie project. De reactie daarop van Christian, in Mikondo de man die onder meer zorgt voor de voortreffelijke organisatie van de activiteiten rond La Tulipe was eenvoudig zo:
Laten we nooit bij de pakken neerzitten. Hoop geven aan die kinderen die niet meer dromen (bedoeld is: dromen van een toekomst).

Wij hier In onze westerse wereld hebben maar een vaag idee wat dat betekent, armoede. Maar genoeg om te doen wat in onze macht ligt om zo'n initiatief te steunen als dit in Mikondo. Met veel plezier!

maakover

Pre-toets. De overheid had besloten in februari dat klas 5 en 6 een voortoets moesten maken. Half maart was het zover. 251 leerlingen stonden klaar voor vertrek naar een nabijgelegen complex om de proef af te leggen. Zien ze er niet keurig uit in hun uniform met logo van La Tulipe? Geloof maar dat ze heel trots zijn!

Leerlingen klaar voor vertrek naar de voortoets


Elke week, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zijn er praktijklessen kleding maken.

naailes


Vierkante gaten. Behalve donoren zoeken we ook nog meer allerlei gereedschap. Voor de timmeropleiding en -werkplaats bijvoorbeeld ook een boor zoals deze:


vierkante gaten boor


Excursies. Van tijd tot tijd zijn er ook voor alle leerlingen excursies naar plekken waar je normaal als inwoner van Mikondo gewoon niet komen kan. Vanwege kosten van transport (onbetaalbaar voor de armen), maar ook doordat er geen toegang verleend wordt. Eind maart is het weer zo ver. Het spandoek aan de straatzijde geeft alleen de hoofdzaken weer, maar alleen die al zijn geweldig voor de algemene ontwikkeling van de kinderen. Als ze misschien eens horen spreken over het vliegveld Ndjili.dan zullen ze na dit weekend een beeld hebben om nooit meer te vergeten: de entree, de vertrekkende passagiers, de aankomende vliegtuigen, de bewaking, de afhandeling, enz. enz.

Aankondiging voor de excursie georganiseerd door La Tulipe

De schoolleiding heeft de handen vol aan de organisatie, maar wat gaat dat gesmeerd. Vooraf correspondentie met bijvoorbeeld de Bralima (bier- en limonadefabriek) en de andere plaatsen voor bezoek, en natuurlijk ook met de politie om de toestemming voor die bezoeken ook op documenten te hebben. Het benodigde geld ervoor aanvragen bij Vrienden van Mikondo. Voor elk van de 4 bussen 2 begeleiders aanstellen. En dan het volkje verdelen over de bussen en uitleggen wat ze gaan zien (bij toerbeurt) en waar ze op moeten letten. Een van de hoogtepunten van het schooljaar! De Dierentuin, Bralima, Ziekenhuis Mama Yemo, Internationaal vliegveld Ndjili, het gebouw van Radio en Televisie RTNC.

Promotie bijeenkomst voor Mikondo in de Fonteinkerk in Amersfoort op 10--03-2019

ICT-training. In Nederland zijn bij de Vrienden van Mikondo ook afgelopen maanden heel wat activiteiten het vermelden waard. Teveel om op te noemen nu. We bepalen ons even tot de lancering van een ICT PROJECT ter ondersteuning van zowel studenten van de universiteiten en hogescholen als het onderwijs van La Tulipe. PROJECT LIVBANTU is de naam. De eerste reacties zijn heel positief. "Wat een mooi project", schreef iemand van een fonds waar we een aanvraag hadden gedaan voor een bijdrage. Helaas, de bijdrage konden ze niet geven. Nu is het hopen en bidden dat de bijdragen wel zullen loskomen! Lezer, lezeres, help mee om AANDACHT VOOR DIT PROJECT TE VRAGEN waar u maar een mogelijkheid ziet! Alle hulp is zo nodig!


logo LivBantu


Half februari 2019 – Politieke onrust en natuurgeweld –
In een klap raakte de school dakloos op 20 januari.


20 januari 2019: Een stormvlaag heeft het dak van de school geblazen

Hoe bestaat het! Dat is een bewonderende reactie die we horen als we weer eens kunnen vertellen op welke manier onze Congolese partners van Projets Mikondo te werk gaan om de school La Tulipe te runnen en daarnaast ook in de wijk veel sociaal werk doen.
Zoals nu weer afgelopen januari - Veel lesuitval. De ramp met het dak. De oplossingen.
Daarna nog leest u wat aan Nederlandse kant speelt zodat die Congolese kinderen hun school kunnen afmaken op een goede manier. En tot slot iets over de verandering op politiek gebied.

maakover

Lesuitval - De roerige periode voor en na de presidentsverkiezingen heeft een enorme impact gehad op het leven van alledag, thuis en op school. Zozeer, dat de ouders hun kinderen thuis hielden uit school, omdat overal gevaar dreigde. Gevaar dat je het leven kon kosten als je toevallig op straat was als een gewapende militie of de politie begon te schieten met scherp, of in een gebouw dat juist door een woedende menigte bestormd werd om een of andere reden. Er ging dus almaar kostbare lestijd verloren. Van het totaal aantal leerlingen van La Tulipe ( 847 op de basisschool en 389 op de middelbare school) verscheen na de Kerstvakantie nog geen dertigtal. En dat duurde maar, tot… ... de rust weerkeerde en de school normaal de lessen kon hervatten, en wel met een spurt van vanjewelste om de tijd in te halen, omdat eind januari alle klassen meedoen met de examens die de voortgang evalueren. Het team slaakte een zucht van opluchting, omdat de school er zonder schade en zonder slachtoffers is afgekomen. En fijn dat het internet eindelijk op 20 januari werd hervat nadat de overheid dat had laten stilleggen op 31 december. Nu kon het werk doorgaan.

Dakloos – - Maar op die zondagmiddag 20 januari om 15 uur werd het dak van de school geblazen door een enorme stormvlaag. Het nog maar kort geleden zo degelijk gerenoveerde gebouw met de prachtig ingerichte lokalen stond er treurig bij. Nog een geluk dat er geen gewonden zijn gevallen door de rondvliegende platen!

De lessen gaan door onder de resten van het dak.

Weer en wind hadden vrij spel in de lokalen van de etage en het kantoor daarnaast. En het kan heel hard regenen en stormen in dit jaargetijde. Dus hoe sneller de reparatie kon worden gedaan, hoe beter.

We ontvingen dadelijk een aangrijpende korte boodschap, via internet, ja. "Ons heeft een ramp getroffen..." Met een exacte beschrijving van de schade op het oog en foto's. En dringende vraag om te hulp te komen. "We zitten midden in de regenperiode en die regens kunnen immers grote schade aanbrengen aan de banken, en als er een plotselinge bui losbarst de leerlingen in gevaar brengen.

We overlegden over een plan van aanpak met de leiding in Mikondo en de projectleider die in Parijs was op dat moment en beloofden al het mogelijke te doen. Spoed was geboden. De lokalen op de eerste etage lagen bloot voor weer en wind. Het naastgelegen kantoor had nog wel een dak, maar het water gutste langs de muren. De volgende dag zou iemand van de gemeente komen, ook om de bewoners te kalmeren die bang waren wat er nog meer door de lucht kon gaan vliegen nu. Wij van onze kant vroegen om een begroting van de materialen en arbeidskosten voor de reparatie.
De experts die de volgende dagen zijn komen kijken adviseerden: ook de restanten weghalen, ook boven het kantoor, en het gehele gebinte vernieuwen voordat het nieuwe dak erop gaat met de nieuwe dakgoot. Ondertussen moesten de lessen voor al die klassen wel doorgaan. En werd onderzocht wat nodig was en wat dat kost.
Er werd een bezoek gebracht aan de enige plaats waar goede kwaliteit hout ingekocht kan worden. Meestal zoeken mensen naar het goedkoopste materiaal, vandaar dat er maar één plek is waar je de beste kwaliteit vinden kan. In al de de jaren samenwerking hebben wij onze partners steeds gevraagd om te letten op kwaliteit en pas daarna op de prijs. Ook werd onderzocht welke oplossing nu geschikt is voor een nieuwe dakgoot ( die enorme massa's regenwater moet kunnen verwerken zonder dat de school onder water komt te staan).


Het nieuwe dakmateriaal is binnen; dakgoten worden voorbereid.

En zo kregen wij de gedetailleerde begroting (per internet) en de toelichting die we nodig vonden (per whatsapp telefoon) Inclusief arbeidsloon voor 4 timmerlieden en 2 werklieden, hout 1e kwaliteit, beschermolie voor het hout, spijkers, golfplaten 1e kwaliteit, dakgoot met ophangsysteem. Totaal bijna € 2400 (de opgave was in USD) En de planning voor het herstel was: beginnen zaterdag 26 en klaar zondag 27 januari 2019. "L'urgence s'impose"stond eronder. Ja, dat hadden we al begrepen uit de foto's en het overleg: het had vreselijke haast. Aan onze kant konden we niet anders dan de beurs trekken, natuurlijk. Per Western Union ging het bedrag in drie delen over (gespreid uit voorzichtigheid).
Zondag 27 januari, een week na de ramp, was het werk klaar en kwamen de jongens van ARAMBE alles opruimen en de lokalen spic en span schoonmaken. Het wonder was geschied.

Het nieuwe golfplaten dak; binnenaanzicht en buitenaanzicht

Wat zijn we trots op La Tulipe! Om de daadkracht en de prima sfeer onder alle medewerkers. Onder de moeilijkste omstandigheden worden de schouders er eendrachtig onder gezet. Zo blijkt in de praktijk het antwoord op de vraag die aan de gevel hangt: Pourquoi je suis a l'école? Niet om te luieren, niet om anderen het werk te laten opknappen, maar om de jeugd goed voor te bereiden op hun toekomst.

Alleen ... nu zitten de Nederlandse Vrienden van Mikondo op hun beurt met een enorm gat. Een gat in onze middelen, want het geld dat nu besteed is aan deze noodsituatie moet binnenkort betaald worden voor de examens. De Vrienden van Mikondo hopen op hulp in de vorm van een extra gift van wie dit met ontroering heeft gelezen.

Presidentswissel - Sinds onze laatste aflevering heeft de DRCongo een andere president. Naar die wisseling werd intens uitgekeken, al zoveel jaren! Het is Kabila niet gelukt aan te blijven of zijn "kroonprins" te kunnen installeren. Maar de manier waarop de uitslagen van de verkiezingen zijn vastgesteld zorgen voor een enorme teleurstelling. Het land heeft een nieuwe president, Felix Tshisekedi, maar het is niet degene die met grote meerderheid verkozen is, Martin Fayulu. Dit geeft al met al voer voor scherpe tegenstellingen die tot geweld leiden binnen de bevolking en de komende tijd zal daarom zeker nog niet de rust en welvaart brengen die we de bevolking zo van harte gunnen.

bijgewerkt 11 JULI 2019

menubalk nieuwsbrief-link