Jarenlang konden de kinderen in Mikondo, een grote achterstandswijk in Kinshasa, Democratische Republiek Congo, niet naar school. Er was geen hoop meer dat daar verandering in zou komen. De Congolese overheid zorgt niet voor gratis onderwijs. De Vrienden van Mikondo konden dat zo niet langer laten doorgaan.Om de inwoners van Mikondo te helpen, is op initiatief van Epi Kaluba, die opgroeide in Mikondo, in Nederland de stichting Vrienden van Mikondo opgericht. De stichting, welke gevestigd is in Deventer, werkt nauw samen met de Congolese partnerorganisatie a.s.b.l. Projets Mikondo. Een a.s.b.l. is een vereniging zonder winstoogmerk. De basisschool La Tulipe en de bibliotheek zijn onderdelen van het sociaal-cultureel centrum dat stap voor stap ontwikkeld wordt door Projets Mikondo.

De school "La Tulipe" is opgericht in 2001. Al gauw was er een groot aantal leerlingen, kleuters, basisschool leerlingen en zelfs worden lessen gegeven aan leerlingen die hun VWO diploma willen halen, om toegang tot de universiteit te krijgen. Van jaar tot jaar gaat het om 400 tot 500 leerlingen in totaal.
De examenresultaten zijn uitzonderlijk goed. Volwassenen volgen er 's avonds alfabetisering, Frans, Engels, naaien, boekhouden etc. Die cursussen voor volwassenen zijn een groot succes. De bibliotheek groeit uit tot een belangrijk kenniscentrum. Vanuit de school wordt met toewijding opvang en naaionderwijs geboden aan jonge drop-outs die daarmee alle dagen iets nuttigs leren en van de straat zijn (waar immers in die buurt niet veel goeds omgaat).

De Vrienden van Mikondo hebben, dankzij donateurs en goede gevers, elke maand alle kosten voor het onderwijs, waaronder de salarissen van het schoolteam van 20 mensen, kunnen betalen. Ook onderhoud en uitbreiding van de gebouwen, die in eigendom zijn, worden uit de donaties betaald.Er zijn sponsors nodig om de lopende kosten in projets Mikondo te bestrijden. U kunt met geld of diensten bijdragen aan dit werk. We zoeken bedrijven, personeelsverenigingen, scholen, maar ook particulieren, die Mikondo willen sponsoren. We zijn heel blij met donateurs die elke maand een vast bedrag sturen naar
Giro: NL37 INGB 0009 3940 95 t.n.v. Vrienden van Mikondo, Deventer. We zouden graag nog honderd donateurs, die een tientje per maand doneren, erbij willen hebben. We kunnen dan de personeelsleden in Mikondo een behoorlijk loon geven. Hun loon is al jaren beneden de maat.- Rechtstreekse hulp uit Nederland is mogelijk dankzij persoonlijke
klbanden met projets Mikondo.
- Jaarlijks bezoeken wij vanuit Nederland Projets Mikondo. En elke week is
kler wel telefonisch overleg.
- De Congolees-Nederlandse samenstelling van de stichting in Nederland
klvoorkomt culturele misverstanden die het succes zouden belemmeren.
- Het vele werk voor Mikondo in Nederland is vrijwilligerswerk. Er wordt
klgeen geld besteed aan reclame, kantoorkosten of andere overhead.
- Giften zijn aftrekbaar voor de belasting.
- Uitbreiding, versterking van sponsors aan Nederlandse kant.
- Schoolmaaltijden voor de jongsten, die door honger niet goed
klkunnen leren.
- Computers en internet.
- Projectie-apparatuur.
- Middenschool met vakonderwijs.

menubalk