november 2019

Sociaal project Arambe

Het sociale project ARAMBE (vertaald: samen doen we het) is bedoeld als solidariteit met de armsten in de wijk Mikondo, net als de school La Tulipe. Maar nu gaat het om hulp in een andere vorm en voor een andere doelgroep: jongeren die zonder schoolopleiding of werk geen enkele toekomst hebben. Met zeer eenvoudige persoonlijke hulp hebben er sinds de oprichting medio 2017 al tientallen jongeren een vak geleerd en daarmee werk gevonden. Voor honderden kleine kinderen is er opvang en voor hun moeders wat begeleiding. Er worden sportwedstrijden georganiseerd. En films. En korte cursussen in de schoolvakanties, door de leraren die dan met vakantie zijn. Nu en dan is er kledingzaterdag op de school. Wie iets nodig heeft mag dat komen vragen. Ook dit drijft op vrijwilligers!


Mikondo, kledingbeurs van Projets Mikondo

Als straks de container naar Mikondo gaat, zullen ook weer heel wat kinderen en ouderen rond het project netjes gekleed kunnen gaan dankzij de inzameling die door onze Vrienden van Mikondo deze maanden wordt gehouden in Nederland. De kleding en de schoenen worden dan aangeboden op zaterdagen, na vooraf-gaande hoort-zegt-het-voort campagnes door de jongens van Arambe.

Er is over afgelopen maanden vooral te melden dat , toen de voorraad hout op was, we aan het verzoek konden voldoen een bedrag te sturen om voort te kunnen met de timmerwerkplaats. Hout is heel duur, als je de beste kwaliteit wilt. En dat willen we! Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Kijk maar eens hoe de stoeltjes en banken die in eigen beheer zijn gemaakt en zeer intensief worden gebruikt nog steeds in prima staat zijn! Ze zijn daardoor zo populair geworden, dat er ook heel wat bestellingen binnen komen. En zodoende leren de jongens van Arambe het vak zodat ze binnen afzienbare tijd makkelijk werk kunnen vinden dankzij hun vakkennis. Twee vliegen in 1 klap!


Maitre Buta en een Arambe leerling maken kleuterstoeltjes


Deze jongeman is al een volleerd metselaar, dankzij Arambe

En laten we het ook her nog maar eens noemen: voor de verbindingen kon Papy een prima vierkantegatenboor aanschaffen dankzij een gulle gift speciaal hiervoor van een van de vaste donateurs. Nu kan elk opdracht geheel in eigen beheer worden gemaakt en zijn we niet meer afhankelijk van de werkplaats in de stad, die steeds hogere prijzen vraagt om die gaten te maken.


"Laten we ons inspannen om onze jongeren te begeleiden zodat ze binnenkort een beroep kunnen uitoefenen", zegt Papy dan.

Voor meer foto's van het Arambe project klik hier.

Terug naar Nieuws 2019


maakover


bijgewerkt 20 november 2019

menubalk nieuwsbrief-link