Elfde Bloembollenactie
Her en der in Nederland zijn of worden door onze Vrienden van Mikondo de folders met bestellijsten uitgereikt voor bloembollen. Een heel toepasselijke actie, want de school in Mikondo waarvoor de opbrengst bestemd is, heet immers "La TULIPE" om de band met ons in Nederland aan te geven. Wie nog geen folder heeft ontvangen en wel graag ons wil steunen via deze actie: mail even voor overleg naar vriendenvanmikondo@gmail.com met uw naam en adres en liefst ook telefoonnummer en we regelen het. U weet het: van de omzet wordt ons door Baltus Fundraising voor het goede doel een flink bedrag uitbetaald. Lees het succesverhaal zoals Dewes dat schreef !

Bezuinigen op onderwijs in Mikondo?
Goede Doelen die door de bezuinigingen in Nederland de bakens moeten verzetten kunnen dat makkelijker doen als ze zich richten op onderzoek op kanker of tuberculose. Zij slaagden er zelfs in om in 2011 tientallen procenten méér inkomsten binnen te halen. Kleine organisaties echter die gericht zijn op ontwikkeling in een ver land kampen met behoorlijke terugloop. Het is lastig om uit te vinden hoe je de terugloop kan keren om de partner in het ontwikkelingsland nog te kunnen ondersteunen. Dus alle hens aan dek voor MIKONDO, waar al jaar in jaar uit vele honderden jongeren en ouderen dankzij onze hulp toch onderwijs konden volgen. Wij weten hoezeer het nodig is en succesvol, en we zijn erop uit meer mensen en bedrijven te vinden die er oog voor hebben. Vindt u ook dat er zeker niet moet worden bezuinigd op onderwijs voor de allerarmsten in Mikondo? Heeft u idee? Mail of bel ons dan nu meteen vriendenvanmikondo@gmail.com (om het niet te vergeten!)

DEVENTER, gastvrije Hanzestad, zetel van St. Vrienden van Mikondo
Desmond TUTU(81), Zuid Afrikaanse Nobelprijswinnaar voor de vrede en emeritus aartsbisschop van de Anglicaanse kerk, verblijft vijf dagen in Deventer! Desmond Tutu heeft aangegeven dat dit zijn laatste bezoek aan Europa zal zijn. De gemeente Deventer is medeorganisator van de publieke onderdelen van zijn bezoek. Onze Stichting Vrienden van MIKONDO is mede uitgenodigd aanwezig te zijn bij de publieke onderdelen van het programma.

Namens Mikondo zullen wij aanwezig zijn bij de Oecumenische viering in de Lebuinuskerk, op vrijdag 21 september van 12.30 tot 13.30 uur, waar representanten van alle grote religies en van andere Deventer NGO's aanwezig zullen zijn. De strijd van Tutu voor vrede en gerechtigheid vormt een inspiratiebron voor ons allen in onze strijd voor verbetering van de leefomstandigheden van onze buitenlandse partners.

Mei 2012
Examentijd in Nederland maar ook in Mikondo, voor de basisschool La Tulipe en.voor de "auto-didactes" , dat zijn drop-outs die alsnog voor het het VWO-diploma opgaan en daartoe zijn opgeleid door de onderwijsstaf van La Tulipe. Dit jaar zijn dat er meer dan 100! Maar liefst drie groepen zijn er gevormd. Wat een geluk dat ze deze kans alsnog krijgen!

In Congo word je namelijk van school gestuurd als je ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. De Staat zorgt niet voor gratis onderwijs, dus als de ouders te arm zijn om de schoolkosten te betalen, krijgen de kinderen geen enkele kans op onderwijs. Behalve .bij La Tulipe, want daarvoor voeren Vrienden van Mikondo actie in Nederland (zie jaarverslag 2011) en zoeken zij mensen die willen bijdragen om zonder strijkstok en zonder omwegen linea recta deze jeugd aan onderwijs te helpen. Op La Tulipe is het onderwijs daardoor gratis!

En dat onderwijs heeft ook veel succes. In alle vier de secties samen slaagt gemiddeld 80% van de leerlingen voor het zware staatsexamen. De beste resultaten zijn in de sectie Boekhouden en economie: 100%. En na het diploma? Er zijn al 7 lichtingen die opgeleid zijn door La Tulipe voor hun VWO-diploma. Velen studeren nu op de universiteit, enkelen lukt het niet ...vaak weer een kwestie van geld. Sommigen komen weer eens naar La Tulipe om kennis in andere vakken bij te spijkeren, om hun kansen in het leven te verbeteren. Ze zijn dan weer van harte welkom, net als andere volwassenen die die cursussen willen volgen. Het onderwijs team verdient werkelijk alle lof voor die inzet!

Maar kunnen wij in Nederland het volhouden om aan hen te denken en hen te steunen? Zonder giften en medewerkers redden we het natuurlijk niet..

Mikondo - school La Tulipe - Eind april 2012 - Laat ons niet in de steek!
Gaat het goed met de fondsenwerving? Gaat het goed met de school La Tulipe in Mikondo? Die vragen worden ons dikwijls gesteld. Eind 2011 was Congo in het nieuws wegens de verkiezingen. Onze kranten meldden dat die zeer onrustig verliepen en dat niemand ooit zal weten wat de echte verkiezingsuitslag was, zoveel was er gefraudeerd. De bewoners van de wijk Mikondo hebben die "onrust" aan den lijve ondervonden. U las erover in ons bericht van Kerst 2011 op deze site. Daar stond ook dat onze middelen toen niet toereikend waren voor een kerstpremie dat jaar.

Nu zijn we dus 6 maanden verder. Voor het land DRCongo is er wel een goed bericht, over nog meer economische groei, maar de bevolking profiteert daar niet van, door onverminderd slecht bestuur. Het leven is veel duurder geworden in Mikondo. De chaos waardoor er almaar geen electriciteit en geen water wordt geleverd duurt voort. Voor de schoolkinderen betekent dat: nog vroeger opstaan om water te halen voor thuis. Veel liters water. Voor de persoonlijke verzorging, om de was te doen, te koken, af te wassen, de vloeren schoon te houden, enz.Voor ons betekent de voortdurende verzwakking van de sociaal-economische positie van de bevolking dat de school La Tulipe het nog langer moet hebben van onze steun uit Holland. De Congolese overheid is immers nog weer niet bij machte haar taak te vervullen op het gebied van behoorlijk en gratis onderwijs voor leerplichtigen. Wij steunen de armen van Mikondo sinds 1998 door gratis onderwijs te bieden, en willen ze niet in de steek laten! Dit jaar zijn het weer 390 leerlingen op de basisschool en nog ruim 60 oudere kinderen die straks VWO examen gaan doen en honderden volwassenen op de avondcursussen. Zonder onze hulp is het voor hen afgelopen, kunnen ze geen diploma halen en zullen de personeelsleden werkeloos worden en verpauperen. Dan zal ook het mooie gebouw snel vervallen raken.

De veiligheid is niet teruggekeerd in Mikondo. Zodra het daglicht afneemt, dus tegen een uur of vijf, is het niet pluis meer op straat. Gewapende bendes, al of niet in uniform, heersen er en bevechten elkaar, zodat de kogels je soms om de oren vliegen. Dat gebeurt zelfs ook wel overdag! In het duister slaan de ongure elementen hun slag. De politie treedt niet op bij onraad. Is ze in het complot? Of vreest ze voor eigen leven?

Zo is ook de school La Tulipe al weer enkele malen getroffen door inbraak met vernielingen. De leraren en directie werken in zeer moeilijke omstandigheden. Deuren en ramen zouden moeten worden gerepareerd, banken die vernield of gestolen zijn bij een inval zouden moeten worden vervangen. Documenten zijn in de directiekamer overhoop gehaald en weggeraakt. De chaos na zo'n inbraak is enorm.

De motivatie om het onderwijs door te laten gaan is zo sterk bij het personeel en bij de leerlingen, dat het lesprogramma gewoon wordt afgewerkt. Ook de avondlessen aan volwassenen of oudere jeugd gaan steeds door volgens afspraak. Is de stroom weer uitgevallen en zit iedereen in het pikkedonker? Dan maar een kaarsje erbij! Doorgaan, ook al zijn er geen banken genoeg en slaat de regen naar binnen door de gebroken ramen.

Twaalf onderwijskrachten, ook die van de lessen voor "autodidactes" en avondcursussen, hebben een week bijscholing gehad vanaf 4 maart. Dat krijgen ze drie maal per schooljaar en het wordt georganiseerd door het Ministerie voor Onderwijs. Het kostte ons wel een aardig sommetje: omgerekend € 1500,-. De onderwerpen waren deze keer onder meer: Het Congolese onderwijs en de actualiteit (de verkiezingen zijn nog maar net voorbij en hebben heel wat deining veroorzaakt)- Internet en Facebook en het onderwijs- de gevaren van de genocide (!)- het terugdringen van aids. De voordrachten en debatten werden gehouden op plaatsen die op redelijke afstand van La Tulipe lagen en steeds na schooltijd.

Helaas zijn onze middelen op dit moment zelfs haast niet toereikend voor de gewone lopende kosten: salarissen, sociale premies, lesmateriaal, bijscholing. Er zijn vier ijzeren deuren in de maak die een dezer dagen worden aangebracht bij de directie en de boekhouding, de bibliotheek en de bestuurskamer. Dankzij de gift van een Vriendin van Mikondo kon daar gelukkig geld voor worden gestuurd. Wij willen zorgen voor de kosten voor examengeld, meubilair, onderhoud van de gebouwen, potje lief-en-leed voor ziek personeel of gewonde leerlingen. Dat deden we sinds 1998, maar nu zou het niet kunnen, tenzij er nieuwe bronnen kunnen worden aangeboord. Medefinancieringsorganisaties die ons tot nu toe hielpen kregen te maken met andere richtlijnen van bovenaf, en daardoor heeft ons Mikondo vorig jaar al geen premie kunnen krijgen bij de bloembollenactie. Een groot bedrag voor onderhoud dat we van de Wilde Ganzen verwachtten is ook niet uitgekeerd aan ons project. Ons donorenbestand vergrijst. Allemaal redenen om met inzet van alle kracht andere bronnen te zoeken.

Een voorbeeld is de actie bij de Stichting Specsaver. In Deventer staan nog een paar maanden in de Specsavers-winkel twee spaarpotten voor een goed doel, waarvan één voor Mikondo! Bij aankoop van een bril of hoortoestel krijgt u als klant een muntje, dat u kunt u doneren in een van de twee spaarboxen op de toonbank. Het muntje vertegenwoordigt een deel van de waarde van uw aankoop, maar u kunt ook zelf nog muntjes kopen om toe te voegen voor uw favoriete goede doel. Over enkele maanden hopen wij zo een flink bedrag voor de school te krijgen van deze winkel. Zo kunnen ook andere aardige acties in het bedrijfsleven ons Mikondo helpen gedurende een jaar of langer en het bedrijf een goede naam geven als een maatschappelijk bewuste onderneming.

Het is mooi dat wij Nederlanders vinden dat elk kind naar school moet. Het is nog mooier als we de daad bij het woord voegen. Als we ervoor zorgen dat de arme gezinnen in Mikondo hun kinderen naar een goede school kunnen sturen, ook al hebben ze er geen geld voor.
akties contact fotos archief overons