Weer naar school!
Een spannende tijd, altijd weer, het begin van een nieuw schooljaar. In Mikondo nog meer dan in Nederland misschien. De school LA TULIPE die we steunen moest een verfje krijgen, de kapotte banken gerepareerd, met de inspectie moesten de resultaten van vorig jaar geŽvalueerd. Goed onderwijs is niet vanzelfsprekend. In heel Kinshasa is dit jaar 51% van de examenkandidaten geslaagd, vorig jaar 33%! "Wij zijn er als Vrienden van Mikondo trots op dat het afgelopen jaar 670 kinderen uit arme gezinnen op de school La Tulipe goed onderwijs konden volgen. Dankzij de giften en acties zoals de bollenactie in onze kleine kring van donateurs en sympathisanten", zegt Mieke Rang, net terug uit Kinshasa. (zie aantekeningen)

Meer donaties nodig.
Wij in Nederland spannen ons in om meer donaties binnen te halen. Dat is hard nodig. Door de crisis verliezen we belangrijke sponsorbedragen. Gevolg: Mikondo kan niet de hulp krijgen die nodig is. Nu de regens weer zijn begonnen, is het heel hard nodig de kapotte ramen in de lokalen te vervangen. Daarvoor is een bedrag nodg van bijna duizend dollars. De leerlingen worden nu kletsnat en de boeken ook.

De Congolese overheid, doet die dan niets? Die vraag wordt ons vaak gesteld. Jawel. Afgelopen week is (weer) een pakket leerboeken bezorgd op de school. Kosten : honderden dollars. Afname weigeren gaat niet. Wie niet betaalt wordt bedreigd met arrestatie. Gelukkig konden we dit voorkomen dankzij een gift van echte vrienden van Mikondo.Een van onze mensen, Tineke, was
in TEXAS op vakantie, in Wichita
Falls, en maakte daar propaganda
voor ons project. Gevolg: ze kwam
terug met handenvol kinderteken-
ingen van de kinderen van een kerk
en een cheque voor La Tulipe!
Zie ook Faceboek VriendenvanMikondo
De regen in de lokalen, hoe moet dat nu ???? Wij zijn blij met alle steun voor MIKONDO, maar er is zoveel nodig om de school te laten draaien - weet u dat u weer bollen kunt bestellen bij ons? Voor de 12e keer voeren we deze grote actie, waarbij 40% van de omzet voor ons goede doel is!!

Wist u dat er naast de Bollenactie nog andere acties voor dit goede doel zijn? En die u zelfs geen extra geld kosten? Zie de aktiepagina.

akties contact fotos archief overons