Een brief en een zomeractie:

Het schooljaar 2015-2016 is weer afgesloten. Met triomf om de goede examenresultaten, (100%) en om de goede eindrapporten, maar ook met verslagenheid om het blinde geweld dat de school trof. We deden er verslag van in een brief per Email aan onze achterban.
Met de giften die daarop speciaal voor deze "zomeractie" binnenkwamen wordt het nu mogelijk om straks weer de lessen te geven. Het schoolteam vatte weer moed om aan de voorbereiding voor de nieuwe cursus te beginnen.
- wat kunnen we doen, wat blijven we doen -
Als Vrienden van Mikondo blijven we voortdurend per telefoon in contact met de school La Tulipe, de leiding, sommige leraren. We bellen ze op en luisteren hoe het gaat. Of ze bellen ons om te vertellen wat op dat moment een groot probleem is. Of .waar heel grote blijdschap om is. Zo steunen we moreel en daadwerkelijk zoveel als kan, want we hebben groot respect voor deze mensen en hun doorzettingsvermogen. En dankzij hen kunnen honderden van de armste kinderen van Mikondo het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben, maar dat elders niet voor hen toegankelijk is om financiële redenen. Daarom voeren we acties en zoeken donoren. (zie bericht bollenactie)- leven in Mikondo anno 2016 -
Het zijn woelige tijden in Kinshasa en zeker ook in de volkswijk Mikondo waar de school die we steunen het hoofd moet bieden aan grote problemen. Geweld en chaos nemen hand over hand toe nu de fatale datum nadert waarop president Kabila het veld moet ruimen, als de grondwet wordt gerespecteerd (geen derde termijn voor een president). Zijn "entourage", dat zijn al de mensen die dankzij hem een zeer goed leven hebben, gaan tot het uiterste voor behoud van hun positie en ondertussen groeit de ontevredenheid in de bevolking met de dag. De spanningen uiten zich op straatniveau, bloedige afrekeningen zelfs op klaarlichte dag nemen toe, en nergens ben je meer veilig voor straatrovers en ander gespuis, zelfs thuis niet, zelfs op school niet. ( in de brief wordt zo'n onbegrijpelijk drama beschreven) In dat tumult moet je dan als leraren de leerlingen bij de les zien te houden!

- Examens -
Alle 34 leerlingen van de zesde klas zijn geslaagd voor de nationale eindproeven en hebben dus nu een Certificat. Alle 20 kandidaten die examen deden voor het VWO diploma zijn geslaagd. Dat 100% van de kandidaten van een school slaagt is zeer uitzonderlijk! En nu is het La Tulipe wéér gelukt! Een superprestatie! Toch ook mede dankzij onze donoren!

akties contact fotos archief overons