Eind november 2017.


Op de school La Tulipe is nu bijna drie maanden hard gewerkt door leerlingen en leraren. In de kleuterafdeling hoor je Frans spreken door de kindjes alsof ze het van thuis hebben meegekregen. Niets is echter minder waar. En dat is nu juist het belang van deze school: die geeft hun toegang tot de maatschappij van hun land, waar Frans de officiële taal is. Wie geen Frans kent, doet eigenlijk daardoor al niet mee. En de jeugd leert snel. Ook in overvolle klassen!
Het is heerlijk om naar deze koppies te kijken. Maar bedenk wel: zonder uw bijdrage is het al heel gauw afgelopen en uit, want de school moet draaien op de giften die via onze Stichting Vrienden van Mikondo afkomen. Doet u mee? Maakt u propaganda voor ons? Koopt u via onze site op internet? (zie Sponsorkliks op de pagina Aktie) .
Eind van de maand is een open dag georganiseerd door de afdeling biologie scheikunde van de middelbare school. Het vak werd door lezingen en openbare tests van leerlingen gepresenteerd. Ouders en belangstellenden konden vragen stellen aan de leraren. De microscopen werden getoond en daarbij werd verteld over de herkomst. Zouden ze begrepen hebben dat er hier door de bollenactie voor hun microscopen werd gezorgd? Waarschijnlijk niet, maar wel dat ergens ver weg mensen van goede wil zijn om voor de toekomst van de jeugd van Mikondo wat bij te dragen.

Open dag 25 november 2017

De 16e Bloembollenactie - Dit jaar was de omzet
€ 3.216,50. Daarvan 40% vormt de opbrengst voor Mikondo, dat is € 1.286,60. De onkosten waren €€ 70,85. Het doel was o.m. inrichting lokaal voor biologie/scheikunde/natuurkunde. Daarvoor zijn inmiddels enkele microscopen gekocht en meegegeven aan Papy. De actie is gevoerd in de plaatsen Deventer, Driebergen/Doorn, en Wilhelminaoord/Nijensleek/ Vledder , en Steenwijk. Bij de aflevering van de bloembollen kregen we ook nog giften.ARAMBE- Soms begrijp je ineens door slechts 1 woord hoe prachtig de Afrikaanse filosofie is. In het Swahili is bijvoorbeeld geen woord voor "vreemdeling". Wat zeg je dan, als het gaat om mensen die van elders zijn? Dan zeg je "gast". Prachtig toch? - De naam die het nieuwe project heeft gekregen is ook zo vol betekenis. Het vatte onze gesprekken met Epi Kaluba, de drijvende kracht achter Projets Mikondo vaak samen, als het ging over onze missie om de armsten onder de jeugd van Mikondo op weg te helpen naar een betere toekomst door onderwijs en vorming. Het betekent: samen, we doen het samen, in verbondenheid.
En zo is ook de praktijk: samen met de jongeren die niet aan de bak komen doordat ze niet naar school konden en nu zouden vervallen in bedelarij, criminaliteit en prostitutie, wordt juist voor hen en hun lotgenoten een vakopleiding op touw gezet. Er is een stukje grond gekocht en er wordt een onderdak gecreëerd voor de praktijkschool en dat ook dankzij financiering vanuit HandsnFeet.nl en onze stichting samen.
Het fundament is gelegd, de betonnen pijlers waar het dak op komt te rusten hebben nog wat zonnewarmte nodig om uit te harden en dan wordt grond aangebracht voor de vloer, 30 cm boven "straatniveau" zodat er geen wateroverlast komt in de regentijd. - En door de flyers die rondgedeeld worden raken de honderden jongeren van de doelgroep nu meer en meer op de hoogte. Op de flyers staat (vertaald) Opleidingen: Naaien - schoonheidsverzorging- alfabetisering- autorijden- metselen - timmeren -solderen - tevens filmvoorstellingen voetbal diverse kampioensschappen.
Naar voortgang van het Arambe Project in 2018.Tot slot nu: Er zijn gelukkig her en der nog andere acties met opbrengst voor Mikondo en we noemen nu Steenwijk met onder meer gebak bij de koffie na de kerk, Amersfoort met poppenkastvoorstellingen, en Katwijk met een speelgoedbeurs, die goed bezocht werd mede dankzij p.r. in de lokale pers, zelfs met een foto van begin van de vakantie 2017 toen de renovatie startte.

De Steenwijkse groep groet projekt Mikondo , 5 november '17

Begin oktober 2017.
De actie van Hands&Feet in de maand september heeft de verwachtingen overtroffen: er is €€ 2.500 beschikbaar voor praktijkcursussen voor drop-outs in Mikondo. Voor dat bedrag wordt een terreintje gekocht waar een werkplaats op wordt gezet. Dan kan volgende maand gestart worden met de cursussen. Nu al hebben een honderdtal jongeren zich aangemeld die zo'n felbegeerd bewijs van praktische vaardigheden willen halen. Ondertussen hebben sommigen al flink mee geholpen bij de renovatie van La Tulipe. Bij opruimen, de verbreding van de stoep,het maken van banken en bewaking.Precies op tijd voor het begin van de nieuwe cursus zijn alle 9 lokalen voorzien van een granito vloer en nieuwe borden. Er zijn nieuwe banken gemaakt voor alle lokalen. Van wat nog bruikbaar was zijn tafeltjes gemaakt voor de vrouwen in Mikondo die op straat hun waren verkopen, zodat ze die niet meer zomaar op de straat hoeven te leggen. En voor de schoenpoetsertjes zijn er dozen van gemaakt voor hun nering. Op het laatst zijn er zoveel leerlingen gekomen, dat er twee noodlokalen bij zijn gezet en daar moesten weer banken voor komen. Het werden nu 6-persoons banken (normaal is 3-persoons).

Nog meer banken nodig – stoep voor de school even werkplaats

Er zijn goede beveiligingen nu tegen molest en tegen zware regenbuien. Het dak van het hoofdgebouw is geheel vernieuwd, de regenafvoer ook, en bij de onlusten van begin september is geen mens binnen kunnen komen en gingen de lessen gewoon door. Veel ouders durfden echter hun kind niet naar school te laten gaan, zodat die dagen de lokalen van La Tulipe maar half bezet waren.
Er worden nu geen nieuwe leerlingen meer ingeschreven, hoe spijtig ook. Vol is vol. We zitten nu op ruim 1100 !

Ochtendgymnastiek

In Nederland worden de bestellingen voor de bloembollen verwerkt. Op 21 oktober gaan Dewes, Harry, Dineke en Mieke inpakken waarna de bezorging aan huis begint. Dan kunnen we de afrekening zien. Als we de €€ 2.000 voor Mikondo halen, kan het lokaal biologie/natuurkunde/scheikunde ervan ingericht worden.

Begin september 2017.
Om het geweldige examenresultaat te vieren (100% geslaagden!) zijn alle eindexamenkandidaten op school geroepen voor een viering. De net opgerichte voetbalclub van Projets Mikondo speelde daarop een wedstrijd tegen het wijkteam. Na de wedstrijd werden foto's genomen op de binnenplaats van de school.


Nu begint bijna het nieuwe schooljaar en worden de leerlingen ingeschreven. Op een ouderdag is uitleg gegeven over de visie van de school en over de organisatie. De grote opknapbeurt van de school La Tulipe is vrijwel klaar. Als laatste nog een laag granito op de vloeren en hier en daar schoonmaken.


Wat is er hard gewerkt. Vaklui uit de buurt en jongeren die het leuk vonden iets zinvols te doen, werkten om het hardst aan daken, muren, plafonds, tegel-
vloeren en -wanden, de toiletafdeling en de inrichting van een computerlokaal.


Vanuit de kring van Vrienden van Mikondo maakten eenmalige grote giften de financiering mogelijk. Zoals voor nieuwe banken in de 9 lokalen. En nieuwe vloeren. Vraag: hoeveel kilo spijkers zijn er gebruikt en hoeveel potten lijm ? Wie het (bijna) raadt, krijgt van ons een speciale feestuitgave van de fotoreportage die in de maak is. Inzending naar vriendenvanmikondo@gmail.com


En nu is het aan Nederlandse kant weer de beurt aan acties. De bloembollenactie van september en ...als verrassing...
30 dagen actie bij Hands & Feet.

optocht
lange optocht van oudleerlingen, leden van de oudercommissie e.a.

Op de school La Tulipe in Mikondo werd eind juni het schooljaar afgesloten. 31 kandidaten deden mee aan de landelijke Staatsexamens, (Examens d'Etat) vanaf 19 juni, en de 21 leerlingen van het laatste jaar primair onderwijs deden de landelijke proef TENAFEP (Test de Fin d'Etude Primaire) op 1 en 2 juni. Die werden afgenomen in zogenaamde centres d'examen, dus niet op de eigen school. Het examengeld was deze keer nog enorm veel hoger dan vorig jaar. Je zal maar 6 of zelfs 11 jaar goed je best hebben gedaan op school , in zware omstandigheden, en dan geen examen mogen doen vanwege de kosten die je ouders niet kunnen betalen! Gelukkig brachten Vrienden van Mikondo in Katwijk e.o. uitkomst door fluks het nodige bedrag te fourneren. De uitslagen zijn nog niet bekend.

voorstelling
Het is de tijd voor feestelijke bijeenkomsten nu: de rapportuitreiking bijvoorbeeld. Een hoogtepunt in het jaar, waar alle leerlingen, ook de kleuters, bijeen komen en waar de ouders ook bij zijn. "En is er ook zoiets als een musical?"vroeg iemand in Nederland laatst. Inderdaad, het lijkt er een beetje op, maar het is een afwisseling van groepen die sketches, muziek en dans brengen(foto). Voor leerlingen, ouders, en leraren.


Ook is er een gezellige afscheidsbijeenkomst georganiseerd voor alle medewerkers om dit emotionele jaar af te sluiten. Het is ongelooflijk dat na zo dramatische gebeurtenissen de toekomst er nu toch goed uitziet voor het project. Na het overlijden van de promotor, Epi Kaluba, werd ons dringend gevraagd om hen en de jeugd van Mikondo toch niet in de steek te laten. En kijk eens hoe het ervoor staat nu. Door nieuwe donaties en een wijdere kring van Vrienden van Mikondo, maar zeker ook door de energieke aanpak van Papy en Mamie Kaluba, broer en zus van Epi, die evenzeer gedreven zijn als hij om de kansarme kinderen van Mikondo toegang te geven tot onderwijs.
En zo werd de bijeenkomst een gezellig onderonsje met wat lekkers te eten en te drinken. Enkele dames hadden gezorgd voor snacks, fufu, broodjes en wat te drinken (met dank aan de Vrienden van Mikondo voor de financiering!)


Nu koersen we aan op de nieuwe cursus, 2017-2018. De school La Tulipe is juist voor mensen die voor hun kinderen niet het "normale" schoolgeld kunnen betalen. Er is wel leerplicht in de DRC en dus zou het onderwijs gratis moeten zijn, maar de overheid schiet zo tekort in de bekostiging dat in feite alle kosten door de ouders moeten worden opgebracht. Door de Vrienden van Mikondo is de school nu al 15 jaar een uitkomst voor hen. Maar als ouders moet je toch zelf wel zorgen voor dingen als een uniform, schriften en pennen, en kleine bijkomende kosten. Dat maakt dat veel ouders heel lang aarzelen met de inschrijving van hun kinderen. Maar als ze te lang wachten zijn de plaatsen misschien al ingenomen door kinderen uit andere buurten. "We moeten de mensen een beetje wakker schudden, alleen die spandoeken aan de school helpt niet genoeg. Een beetje opzien baren, lawaai maken", en zo ontstond een ludieke actie om aandacht te vragen voor de zaak: "Kom in actie, strijdt mee tegen ongeletterdheid. Schrijf uw kind nu in, is de slogan. Bel dit nummer van de school!" Het staat op een spandoek, dat wordt gedragen in een lange optocht van oud-leerlingen en leden van de oudercommissie en anderen, de meesten in het wit gekleed, om op te vallen, met een Tshirt waarop staat Complexe Scolaire La Tulipe, en met vooral heel veel lawaai van fluitjes. Zo lopen ze vanaf de Boulevard Lumumba tot voorbij de school in de hoofdstraat Avenue Ndjoku. Het gaat om de toekomst van de jeugd!


De décorateur schildert een tulp op de gevel van La Tulipe
juni 2017

In Mikondo heerst elke dag grote bedrijvigheid rond het gebouw van de school La Tulipe. Via Mamie en Papy Kaluba volgen we het op de voet met de foto's die ze ons sturen. Een eerste serie is nu alvast te zien in
het album Werk aan de Muur en de Ingang. Binnenkort nog veel meer!

mei 2017
Hoe zal dat nu gaan met de school in Mikondo?
Dat vroeg iedereen zich af na het overlijden van Epi Kaluba (zie In Memoriam).
Welnu, er zijn zeer verrassende ontwikkelingen te melden!
Ten eerste: Papy Kaluba, de jongere broer van Epi, besloot het prachtige werk van zijn oudste broer voort te zetten. Hij heeft met grote voortvarendheid en in nauw overleg met de Vrienden in Nederland de leiding overgenomen. Dat betekent concreet: vrijwel dagelijks contact over planning en voortgang en daarbij diverse foto's om te verduidelijken hoe de werkzaamheden aan het gebouw aangepakt worden.


v.l.n.r. Dewes, Harry en Papy, overleg in Deventer, april 2017

Ten tweede: Uit diverse hoeken is hulp aangeboden zodat de school kan blijven draaien. Met grote dankbaarheid zien we hoe van tijd tot tijd ons de middelen worden verschaft daarvoor. Achterstallig onderhoud kan nu ook aangepakt worden... en dat werd hoog tijd.


Bij de entree naar La Tulipe; zwaar beschadigd door wegwerkers. Hier zien we op de voorgrond de metselaar en daarachter Papy temidden van jongens uit de buurt die een handje komen helpen met het puinruimen. De entree is inmiddels gerepareerd.

En tenslotte: De Wereldwinkel in Diever gaat dit hele jaar voor Mikondo! Een bus op de toonbank en Congolese artikelen uit Mikondo inclusief mode!


Congolese kunstvoorwerpen in de Wereldwinkel te Diever


Rapport uitreiking April 2017

De rapportuitreiking aan de 370 leerlingen van La Tulipe was weer feestelijk. De kleuters hadden Paasversieringen gemaakt. Iedereen was blij en met zang en dans werd voor ouders en kinderen de jongste aanwinst getoond: vier gloednieuwe naaimachines. Nu kunnen de meisjes en jongens die binnenkort examen doen in coupe en couture zich goed oefenen. (De machines waren lang onderweg geweest - ze waren al sinds augustus 2016 door de douane ) En nu is het vakantie, een mooie tijd om de school verder op te knappen.bijgewerkt 17 april 2018

akties contact fotos archief overons nieuwsbrief-link