Nieuws en achtergronden - november 2021


13 oktober 2021 Welkom in La Tulipe, Mikondo

Het weerzien met Mikondo, hoe was dat? vragen mensen nu aan Mieke Rang. Ze is 2 weken op werkbezoek daar geweest en kwam 25 oktober terugvliegen. En meteen alweer hard aan het werk voor verslag en fondsenwerving.

Drie dingen zegt ze erover:
1. Die vrolijkheid en die positiviteit was zo geweldig. Daar knapt een mens van op!
2. En tegelijkertijd: nu begrijp ik beter het effect van Projets Mikondo. Ik sprak zoveel mensen die in diepe wanhoop beland waren, maar inmiddels toch kans zagen op een respectvol bestaan, dankzij Projets Mikondo. En die deze kans hadden aangegrepen. En vele anderen werden daar weer door aangestoken om dat voorbeeld te volgen!
3. Wat een geluk toch dat we al zoveel jaren, met zoveel giften, groot en klein, daar een belangrijke rol in kunnen spelen!


Op dit moment is de enorme toestroom van leerlingen in de school La Tulipe en de Naaischool voor schooljaar 2021-2022 nog niet gestopt. Er wordt alles aan gedaan om voor ieder een plaatsje te vinden. Vooral voor de jongsten is een heel jaar uitval catastrofaal. "We kunnen ze niet in de steek laten", is wat je hoort van de werkers die links en rechts oplossingen zoeken en vinden.

Vandaar nu een dringend beroep op ieder van ons hier die iets kan en wil bijdragen: stel het niet uit tot later! Doe het nu!


normaal gevulde klas


hierboven: overvolle klassen op de naaischool en de school ... tot op de binnenplaats ... op kleuterschool stoeltjes

Om iets te noemen waar het aan ontbreekt en waar dus onze hulp voor nodig is? 100 Schoolbanken 3 persoons ad
€ 100, verplaatsbare schoolborden ad € 100, extra leermiddelen, reparatie dak lokalen. Stoelen, tafels, stoffen en naaimachines ad €150 voor de naaischool, en assistentie voor de werkers en sociale hulpverlening.

En ... nog eens voor goed begrip: naast de steun van Vrienden van Mikondo zijn er geen andere bronnen. De lokale bijdrage bestaat uit arbeid van alle leden van het partnerproject, arm en minder arm. Voorbeeld: het meubilair, door ARAMBE gemaakt, kost 2/3 van de prijs op de markt en is van heel goed hout en duurzaam.

Een verslag met beelden van de reis volgt hier binnenkort.

Nieuws en achtergronden - augustus 2021

LA TULIPE: Dit schooljaar 2020-2021 is alles anders dan anders in MIKONDO. Door de Corona toestanden.
De lagere school en de middelbare school gaan nog door tot begin september. De examens zijn ook later dan anders. Eerst moet de schade ingehaald worden van al die gemiste schooldagen toen er lockdown was.

Voor de kleuters is het schooljaar wel afgesloten. Op zaterdag 24 juli is er weer een echt feest van gemaakt! Op een filmpje zien we hoe knap een meisje op een schoolbord de cijfers kan schrijven van 0 tot en met 10. Applaus! En verder zien ze er feestelijk uit in hun "uniform". Zelfs de jurk van de juffen en het shirt van de hoofdmeester is uit dezelfde stof gemaakt. De kindjes met de mooiste punten kregen een blauw lint om met opschrift: lauréate (prijswinnaar).


Hoe groot de achterstanden door Corona waren bij de praktijklessen was lastig te zien. Diverse practica dagen werden daarom georganiseerd.

Naaischool MUASI MOSALA : Centre d'Arts et Métiers pour l'autonomisation des jeunes filles mères et Jeunes filles. - klik hier naar het fotoalbum Naaischool 2021
Over de inschrijving voor de Naaischool schreven we al in mei.
Ook over het succes met de fondsenwerving.
Per keer zou voor 30 kindmoedertjes en kwetsbare jonge meisjes door MUASI MOSALA cursus worden gegeven van een maand of drie. Daarmee zouden ze in een veilige omgeving genoeg leren om daarna hun kostje te kunnen verdienen voor zich en hun kindje.
Doel: Weerbaar in de maatschappij komen te staan. Daar heet dat : autonomisation des jeunes filles meres et jeunes filles.

De nood aan doeltreffende opleiding bleek al gauw zo groot, dat besloten werd meer cursisten toe te laten. Uiteindelijk profiteren er op dit moment 67 meisjes en vrouwen van deze eerste cursus. De ruimte is er groot genoeg voor, de twee leraressen hebben passie voor hun vak en zijn hartelijk voor de meisjes en vrouwen, maar de spullen zijn nu wel weer aan uitbreiding toe, dus gaat de fondsenwerving toch weer door.

Trouwens . ook een diploma schoonheidsverzorging (esthétique) is heel waardevol. Binnenkort zullen die lessen kunnen starten, als er van onze kant wat middelen komen om materialen aan te schaffen, zoals een haardroogkap, scharen en kammen en borstels, een of 2 relax stoelen, potjes en tubetjes, diverse nagellakken, syllabus, enz.

De sfeer is goed. Dat blijkt ook wel uit de foto's en filmpjes die we krijgen en ook uit de bijdragen op Facebook #MuasiMosala.

Je krijgt een mooi beeld van hun doorzettingsvermogen, moed, en wil om hun doel te bereiken. Op 1 juli kan je daar lezen: Merci aux VriendenVanMikondo pour le soutien de cette initiative.. Vertaald : Dank aan de Vrienden van Mikondo voor jullie steun aan dit initiatief. Een zonnige toekomst tegemoet. Namens hen: Dankjewel!

ARAMBE - Klik hier naar het fotoalbum Arambe Activiteiten 2021
Samen doen we het. Waar zouden we zijn zonder de jongens van ARAMBE? Ze hebben van begin tot eind de ontwikkeling verzorgd van het Centre Muasi Mosala, het prachtige houten gebouw, ramen en deuren, waterafvoer, toiletten, verlichting, een schuifwand, grote kniptafels, heel veel stoelen.


Philippe met de kast in wording bij LIVBANTU

Ze zijn van alle markten thuis, dus zie je hoe ze de ruimte voor LIVBANTU geschikt maken voor het ICT Trainingscentrum. Ruim tevoren hebben ze ook daarvoor alle tafels en stoelen gemaakt. En ter plekke een grote kast, waar een groot TV scherm in past en waaromheen allemaal planken komen om boeken en tijdschriften in te zetten En zo kan je inmiddels zien hoe er ook theorie wordt gegeven voor. het rijbewijs aan de cursisten van de AUTOSCHOOL van Projets Mikondo ( drie maanden terug opgericht).


Papy en Christian en de Autoschool


Het jeugd- en jongerenwerk steunt grotendeels op jongens van ARAMBE. Ze zorgen voor de sportwedstrijden twee maal per week. Ze transporteren alles voor beeld en geluid naar de plek waar films vertoond kunnen worden.

Ze hebben een mooie uitbreiding gemaakt bij het stenen home, zodat er nu wel honderd of meer kinderen daar onderdak kunnen zijn als het hard regent. Ze hebben rondom geriefelijke lange banken gemaakt waar jong en oud kan zitten. Met Meester George verzorgen ze programma's die aansluiten op de leerstof van school. Waar is de tijd dat er nergens plek was voor de kinderen buiten school? Die is verleden tijd!
Foto links: Spullen klaarzetten voor Buitenschoolse opvang


foto van het begin, alle kindjes in kringen in het zand gezet.


anno nu: rondom zitplaatsen op fraaie houten banken.

Inmiddels krijgt ARAMBE ook bestellingen voor bedden en deuren. De timmerwinkel is gevestigd in het Centre. En voor de Naaischool bouwen ze trapnaaimachines.

Al deze activiteiten in Mikondo kosten natuurlijk ook geld. En dat is helaas in hun omgeving een zeer schaars goed. Daarom is dit alles juist voor de bevolking van MIKONDO die in zeer moeilijke omstandigheden leeft. En hier brengen we dus een saluut aan alle VRIENDEN VAN MIKONDO in Nederland die met hun bijdragen in geld tot nu toe zorgen voor de voortgang van dit mooie werk. Door vaste bijdragen, door collectes, door bij jubilea liever geen cadeaus te willen, maar wel voor MIKONDO hulp te vragen, door hard te werken aan verkoop van spulletjes, kniepertjes of pannenkoeken te bakken, andere acties te voeren in eigen omgeving. kortom, hulde aan de achterban her en der in Nederland! Hou vol! Zonder onze inspanningen gaat het niet door allemaal!
Vanuit Mikondo roepen ze ons toe: "Dankjewel! Dank aan de Vrienden van Mikondo voor jullie steun. Een zonnige toekomst tegemoet. Namens allen: Dankjewel".

Nieuws en achtergronden - begin mei 2021

OPROEP - Kom te hulp!

Waarvoor? … de bedoeling is dat de goedlopende school LA TULIPE in MIKONDO onderwijs kan blijven geven aan zeker 1200 kinderen die nergens anders worden toegelaten wegens de kosten.

Waarom is dat nodig? Op geen enkele manier wordt dit onderwijs door de Congolese overheid of een andere investeerder ondersteund.

Zonder bekostiging geen school LA TULIPE. Onze Stichting Vrienden van Mikondo nam jaar na jaar een groot deel van die schoolkosten voor zijn rekening. Er vormde zich een ruime kring van Nederlandse vrienden om Epi Kaluba, de oprichter en aanjager, en de laatste jaren om zijn broer Papy, die hun hele leven inzetten voor onderwijs en ontwikkeling van de kansloze jeugd in hun wijk Mikondo.

De geweldige acties, giften en donaties maakten de afgelopen 20 jaar voor letterlijk vele duizenden families het verschil tussen wanhoop en trotse vreugde om de toekomst van hun kinderen.

Als wij zorgen voor voldoende middelen kan het project voor kansarme jeugd doorgaan. Maar dan hebben we absoluut nu meer donaties, giften en support nodig.

Waarom nu? Sinds het coronavirus zich verspreidde zijn onze inkomsten flink verminderd, terwijl de kosten in MIKONDO, ook door de coronamaatregelen, flink zijn gestegen. Het was al in het nieuws: Vooral de kleine goede doelen zijn het afgelopen jaar hard getroffen. Dat is bij ons ook zo. Door dezelfde oorzaken als in het artikel worden genoemd. De gevolgen voor de kinderen in MIKONDO zouden dus desastreus kunnen worden.

Hoe te hulp komen?
Door nu te zorgen voor meer bijdragen en bekendheid.

a. Kom onze groep versterken met jouw enthousiasme voor een ontzettend waardevol en betrouwbaar onderwijsproject als dit.
b. Geef via de doneerknop of het banknummer. - ING: NL37 INGB 000 93 94 095 t.n.v. Vrienden van Mikondo - We zijn een ANBI, zodat de fiscus ook kan meedoen door jouw gift. Denk ook aan maandelijkse automatische overschrijving als mogelijke donatievorm.
c. Als je veel vrienden en bekenden hebt, kan je een actie voeren via Facebook e.d. Bedenk bijvoorbeeld hoe er groot gebrek is aan lesmateriaal (voor € 500,- kan LA TULIPE een complete goede lescomputer kopen). Overleg even met ons en kijk bijvoorbeeld op Geef.nl - daar staan heel wat ideetjes.

maakoverTel 0521381925 (Mieke) 0630756041 (whatsapp Mieke) Tel.0570621390 (Dewes en Dinie)

Verslag van de laatste ontwikkelingen bij de verschillende takken van Mikondo

Dromen worden nu werkelijkheid! Eind van week 15 van dit jaar is er vaart in gekomen! Er worden docenten geworven die deskundig zijn en passen in de visie van Projets Mikondo. Al het materiaal is inmiddels aanwezig en getest, geinstalleerd. De tafels en stoelen, al lang geleden gemaakt, zijn aangevoerd naar de leslokalen. Op de 1e etage van een modern gebouw zijn 2 lokalen gehuurd aan de straatzijde en een ruimte voor de receptie.


En nu is het tijd voor de p.r. en de inschrijving voor de ICT trainingen. LIVBANTU is opvallend aanwezig met een enorm groot spandoek aan de gevel tegenover een drukke bushalte en een benzinestation waar ook veel mensen vaak een tijdje moeten wachten op hun beurt. Op de universiteiten en hogescholen wordt geflyerd. Op de lokale radiostations en TV worden commercials en interviews uitgezonden. Adres: Boulevard Lumumba, Quartier Sans Fil, gemeente Masina, bij de bushalte KIMBUTA, tegenover de benzinepomp TOTAL. Trots en blijdschap nu het zover is! Lang leve de goede harten die de aanzet gaven tot geldelijke steun voor deze actie. Dankzij hen kregen we de middelen die we nodig hadden om de jeugd met LIVBANTU die ICT-training te geven waardoor ze in hun werk of op hogere opleidingen een goed figuur slaan.

Een ander centrum voor ontwikkeling, en al 17 jaar gevestigd aan de Hoofdstraat in Mikondo, is natuurlijk de school LA TULIPE. Jaar na jaar maar liefst 1200 leerlingen genieten daar kwaliteitsonderwijs. Dankzij de geweldige inzet van zo'n 40 mensen (onderwijs en onderwijsondersteunend personeel), de bezielende leiding van PAPY en onze VRIENDEN VAN MIKONDO die dat werk steunen.

Projets Mikondo is er speciaal voor de bevolking van de achterstandswijk Mikondo in Kinshasa die in zeer moeilijke omstandigheden moet leven. De overheid is niet in staat te zorgen voor de basisbehoeften. Zo komt het dat veel kinderen daar geen onderwijs krijgen, tenzij op LA TULIPE, omdat die school wordt gesteund door Vrienden van Mikondo, Nederland.

Het schoolleven is overal stilgelegd door de overheid in enkele lange periodes. Afstandsonderwijs was niet mogelijk, zeker niet in Mikondo, gezien de slechte infrastructuur. Gevolg: sinds de lessen hervat zijn blijken veel van onze leerlingen af te haken.

Het actieve beleid van zorg om de leerlingen is een van de dingen waardoor LA TULIPE zich onderscheidt van veel Congolese scholen. Er worden grote inspanningen geleverd voor "Faire le suivi", de leerling te volgen. Dat wil nu concreet zeggen dat alles op alles wordt gezet om die "verloren schaapjes" weer naar school te krijgen. Zo vond Papy een eind weg van school uiteindelijk een jongen die nu voor zijn familie als schoenpoetser wat probeerde te verdienen! Papy: "Dan moet er met zo'n familie gepraat worden om een oplossing te vinden samen." Ook werden oudervergaderingen belegd voor overleg. Heel bewerkelijk en tijdrovend allemaal, maar het wordt gedaan vanuit een grote liefde voor de kinderen en hun toekomst. Bij de ouders en in de wijk laten mensen overigens dikwijls hun waardering blijken voor de bijzondere en effectieve inzet van de school voor de toekomst van de kinderen.

De leerlingen van de middelbare school zijn inmiddels 2 weken op stage geweest. Bij de gemeente, of op een school , of in een laboratorium of een atelier, al naar gelang hun specialisme. En nu stevenen we alweer af op de examens en dus zijn er eerst ook veel schooltoetsen die moeten worden gemaakt.
Zie filmpje hierboven van het schoolexamen.


Het is een drukte van belang op PLANETE JEUNES, waar de lessen worden geprint en de toetsen die de leraren gaan afnemen. Er is wat slapte daar met de klandizie voor de copyshop en de korte cursussen Word en Excel e.d. De oorzaak: het inzakken van de koopkracht van de bevolking en de naburige scholen. Het nadeel werd echter veranderd in een voordeel: alle leraren van LA TULIPE werden in 3 groepen verdeeld en kregen daar een pittige bijscholing ICT, waar ze heel trots en blij van werden. Op geen enkele andere school heb je zulke voordelen.

Leven en werken met de jeugd brengt veel vrolijkheid en "ambiance". Je ziet het op de foto's en de filmpjes die we elke week krijgen. Je merkt het als we aan de beeldtelefoon zijn als de lagere school begint, of in de middag, als de hogere klassen les hebben.

Binnenkort zal de inschrijving starten voor de NAAISCHOOL MUASI MUSALA. De fondsenwerving ervoor verloopt gelukkig goed. Er zijn nog toezeggingen en er is uitzicht op nog een actie. De meeste materialen, de ruimte, de tafels en stoelen, gemaakt door ARAMBE, zijn reeds aanwezig, de lesboeken zijn gemaakt en gedrukt. Nu nog moeten nog goede afspraken gemaakt kunnen worden met toegewijde docente(s). Het is beter een en dezelfde voor alle dagen te hebben, en halverwege de cursus is vrijwel iedereen al gebonden aan afspraken bij andere opleidingen.

De jongens van ARAMBE hebben weer nieuwe kameraden gekregen aan wie ze al doende de kunst leren van het vak stoelen en tafels maken, auto's opknappen en rijklaar maken, huizen bouwen, de lokalen voor LIVBANTU gereed maken en inrichten, het reclamebord maken en aanbrengen, enz. enz. Zij hebben met grote toewijding en vakbekwaamheid onder leiding van PAPY het perceel van Centre MUASI MUSALA gebruiksklaar gemaakt. De vloer, de muren, aanleg van de toiletten, de bescherming tegen zon en regen, de beveiliging. Het houten gebouw dat ze opgetrokken hebben is al eind december 2020 in gebruik genomen voor bijeenkomsten van grote groepen, zoals vergaderingen, ouderbijeenkomsten e.d. Ook voor lessen waarbij de beamer met het grote projectiescherm nodig zijn en voor naailessen voor de klassen 3 tot en met 6 van de middelbare school.


locatie CMM (Centre Muasi Musala) - Begin maart 2021 - Les in Coupe et Couture

Sinds begin 2021 kunnen nu alle praktische vakken plaats vinden in een rustige en geschikte ruimte, op korte afstand van het hoofdgebouw, op het terrein van Centre MUASI MUSALA. De lessen lichamelijke oefening werden voorheen gedaan in een zijstraatje.


locatie CMM (Centre Muasi Musala) - Begin maart 2021 - les in meten en zagen

Schets van enkele achtergronden

Het dagelijks leven van de mensen is sinds corona toesloeg , maart 2020, nog weer enorm verslechterd. Werk is moeilijker te vinden. Voedselprijzen zijn zo gestegen, o.m. door stagnatie in de aanvoer, dat in de gezinnen vaak niet meer dan 1 maal per dag te eten is, en de volwassenen zich ook nog beperken ter wille van de kinderen. Kip en vis zijn zo duur geworden dat ze nu een luxe zijn. Ook eieren, maismeel, rijst en melk zijn duurder. Bijgevolg is er voor de Mamans die een handeltje hebben ook minder verdienste.

In Projets Mikondo moest al in oktober besloten worden tot hulp voor onze leraren en leraressen in de vorm van dagelijks een warme maaltijd op school, halverwege de ochtend. Zo kunnen ze voldoende energie opdoen voor het lesgeven.

In die Congolese bevolking van 21 miljoen mensen zijn velen "displaced", dat wil zeggen gevlucht voor oorlog en geweld en barre omstandigheden. Ze strijken neer aan de randen van de grote stad, zoals Mikondo.

Corona is in Congo niet zozeer gevreesd om de besmetting met een levensgevaarlijk virus als wel om de gevolgen van de maatregelen ertegen, zoals beperkingen, lockdown, avondklok, en grotere werkeloosheid. Daardoor ook toenemende aantallen ernstig zieke mensen zonder hulp Het gaat dan vooral om malaria, mazelen en tuberculose, waarvan de sterftecijfers veel en veel hoger liggen dan die van corona. (alleen aan malaria bv. vielen 13 maal meer doden in 2019 dan er sinds het begin maart vorig jaar vielen aan corona.)

PROJETS MIKONDO, onze partner in de DRCongo, heeft als doel: strijden tegen ongeletterdheid. Dat gebeurt op LA TULIPE, school voor onderwijs van 4 tot 20 jaar. En ook bij het sociaal project ARAMBE voor ongeschoolde jongeren, en PLANETE JEUNES, het leercentrum en servicepunt achterin de wijk. Op dit moment worden twee nieuwe branches concreet: LIVBANTU, trainingscentrum voor ICT, en Centre MUASI MUSALA, opleiding voor kwetsbare meisjes tot professioneel naaister.


bijgewerkt 4 mei 2021

Nieuws en achtergronden - Januari 2021

Projets Mikondo, onze partner in de DRCongo, heeft als doel: strijden tegen ongeletterdheid.
Dat gebeurt op LA TULIPE, school voor onderwijs van 4 tot 20 jaar. En ook bij het sociaal project ARAMBE voor ongeschoolde jongeren, en Planete Jeunes, het leercentrum en servicepunt achterin de wijk. Op dit moment worden twee nieuwe branches concreet:
LIVBANTU, trainingscentrum voor ICT en Centre Muasi Musala, een naaischool.


De lessen in de cursus 2019-2020 zijn sinds half maart 2020 door de Corona-pandemie stil komen te liggen. De overheid bepaalt voor wie, wanneer en hoe die worden hervat. Dat werd uiteindelijk voor de hele school pas in oktober.

Eerst, in september nog, mochten de examenklassen 2 weken op school komen, waarna de landelijke examens werden gehouden. Op LA TULIPE is weer 100% van de kandidaten geslaagd voor de landelijke eindtoets lager onderwijs, TENAFEP. Een score om met trots op de schoolpoort te vermelden!

Sommige leerlingen van de middelbare school hebben er op het laatste ogenblik vanaf gezien examen te doen. Van de overige druppelden de uitslagen tergend langzaam binnen. Het bleef heel lang onduidelijk hoe de kandidaten van LA TULIPE het eraf hadden gebracht. Dat wordt namelijk niet gebundeld per school gepubliceerd. Wie slaagden kunnen gewoon door naar het Hoger Onderwijs, voor de anderen is het een uitdaging nu niet op te geven.

Normaal vindt de "promotie" van de leerlingen (kleuters en de lagere en de middelbare school) plaats begin juli. Dan hoor je of je overgaat naar de volgende klas. Het is dan een feestelijke bijeenkomst met de ouders erbij. Volle bak in de binnenplaats, op twee achtereenvolgende dagen. Deze keer kon dat pas in de tweede helft van september. Voor de kleuters van groot belang om voortaan niet meer bij de kleintjes te horen! Idem dito voor de leerlingen van de 6e klas: nu naar de middelbare school, met voor elk vak weer een andere leraar!

De nieuwe cursus begon in oktober, en kwam aarzelend op gang. Mooi dat er nu zo'n prachtige gelegenheid is aangelegd in de binnenplaats om je handen vaak te wassen! En mooi dat er goed wordt gecontroleerd op koorts elke dag bij het aangaan van de school. En toch bleek er zo weinig animo! Dus moeten de kinderen opgespoord, wat niet zo moeilijk is. Dan vraag je ze: Waarom kom je niet op school? Het kind antwoordt verlegen, schaamt zich voor zijn armoe. "Vader geeft me geen schoenen, geen uniform, geen schoolspullen". De school probeert in dat geval toch in overleg met de ouders tot een goede oplossing te komen. Praten, veel praten, een helpende hand bieden met fijngevoeligheid.. De ouders zien zich sinds de Corona geplaatst voor enorme problemen om hun gezin te onderhouden. Ze denken aan de kosten voor schoenen, schoolspullen, uniform.. Zonder te weten of het nu echt wat oplevert, dat onderwijs..terwijl elke dag voor eten zorgen al zo'n toer is. En zo komt het dat de school kinderen mist, de grip verliest. Maar ze laten het er niet bij zitten en praten zoveel mogelijk met de ouders. En uiteindelijk zijn na de eerste weken de lokalen toch wel weer aardig vol.


De leerlingen kregen tot aan de Kerstvakantie al hun lessen volgens plan, inclusief de repetitieweek en een kwartaalrapport. Bovendien werd voor alle leerlingen op 2 achtereenvolgende zaterdagen in december een educatieve excursie gehouden! De kinderen werden over 2 dagen verdeeld. Er werden drie spandoeken gemaakt. Eerst werden er twee aan de gevel aan de straatkant opgehangen, als reclame voor de school. Op de grote dag van de Excursie kwam op elk van de drie bussen zo’n spandoek. De begeleidende volwassenen droegen een T-shirt met LA TULIPE erop. Alles is goed verlopen, zonder ongelukken. Het was wel een beetje spannend. Er waren in de stad grote demonstraties en dan is de politie altijd nerveus, en heb je zomaar een probleem.

Als je de foto's bekijkt zie je dat sommige kinderen niet bepaald zich naar binnen dringen in de bus. Dat komt omdat de meesten nog nooit in een bus zijn gestapt! - In het centrum van Kinshasa kregen ze veel bekijks. Zoveel kinderen wandelend naar de Bank van Congo en het PALAIS DU PEUPLE en de standbeelden van Nationale Figuren, het Station, enz. Zo ordelijk, in zo grote getale, dat zie je nooit. En dan nog wel een school uit Mikondo! Dat baart echt opzien, want die wijk staat bekend als een achterbuurt en dan verwacht men niet dat juist daar zo'n happening georganiseerd wordt.

Geen school zonder goede onderwijzers natuurlijk. In september konden ze een intensieve bijscholing volgen, dankzij de heer NZAMBE, de directeur die vorig jaar met pensioen ging. Locatie: het nieuwe leercentrum PLANETE JEUNES. Onderwerpen: de planning van je lessen en activerend lesgeven, hoe doe je dat? Ieder was zeer tevreden, want in de gewone werkweken is het veel te druk om je bij te scholen. Het is trouwens wel gebruikelijk dat elke zaterdag de onderwijzers op school verwacht worden om didactische en andere zaken te bespreken! En in deze tijd gaat het vooral om zaken als hoe de lesuitval op te vangen zodat de leerlingen toch op "niveau" komen, dat wil zeggen de stof van het jaarprogramma verwerken kunnen. De schoolinspecteurs helpen altijd bij deze onderwerpen.

Voor de volwassenen is de impact van Corona enorm voelbaar, zoals we hierboven al even aanstipten. Het probleem is vooral zien rond te komen nu al het voedsel zo duur wordt. Zo ontstond al gauw de noodzaak iets te doen voor het team en de onderwijzers, die bijna flauwvielen voor de klas. Daarom vroeg de leiding ons om hulp om elke ochtend op school voor ieder een flink bord warm eten te kunnen bieden. Dan kan je toch niet zeggen dat bruin dat niet kan trekken? - Sindsdien worden de lessen weer energiek gegeven.

Dit kwartaal werd mooi afgerond met alle medewerkers op 24 december. Langs de muren van de grote zaal was door middel van foto's een historisch overzicht te zien van PROJETS MIKONDO vanaf het jaar 2000. Er werd eerst een toespraak gehouden over de visie en bedoeling van het project, met een bemoediging voor iedereen om zich te blijven inzetten voor dit mooie werk. En daarna was er voor alle gezinnen van de medewerkers een kerstpremie in natura: 2 diepvrieskippen van goede kwaliteit, 3 kg rijst en 1,5 liter goede spijsolie. Het belangrijkste feest van het jaar kon zo thuis met de hele familie als vanouds worden gevierd met een goede maaltijd. Ons werd verteld dat sommigen hun tranen van ontroering niet hadden kunnen verbergen.

Zodra de eerste lockdown een beetje werd versoepeld, konden de jongens weer aan het werk. We noemen een paar projecten die ze voor de school hebben gedaan: het maken van twee grote betegelde wasbakken in de binnenplaats, en de aanleg van waterleiding erbij, reparatie van schoolbanken, opknappen van lokalen, meubilair van de kleuterschool aanvullen en in vrolijke kleuren schilderen, het maken van tafels en stoelen en kasten voor LIVBANTU, en tenslotte het ontwikkelen van de unit voor MUASI MUSALA, op korte afstand van LA TULIPE. De jongens van de eerste lichtingen zijn echte vaklui geworden op allerlei gebied. Ze kunnen met eerlijk werk in eigen levensonderhoud voorzien. En ze leiden weer nieuwe zwerfjongeren op die graag willen. Ze doen dat vooral door ze mee te nemen op karwei, om een vak zo in de praktijk te leren. En altijd zijn ze er als de kippen bij als er iets te doen is aan activiteiten. Denk aan het organiseren van toernooien of educatieve filmvoorstellingen voor de kinderen van Badara.

Binnen PROJETS MIKONDO is hard nagedacht hoe de meisjes en kindmoedertjes die bij ARAMBE leerden naaien en knippen te ondersteunen als de lessen weer hervat mochten worden. Er is een veiliger plek nodig en meer ruimte, omdat er veel vraag is naar die opleiding op basisniveau, zonder allerlei theorie erbij. Er zou een echte Naaischool moeten komen, zo gauw mogelijk. Zie de beschrijving van het project MUASI MUSALA

Het leercentrum en servicepunt werd in juni 2020 gelanceerd in een huurpandje, helemaal achterin aan de weg waar ook La Tulipe aan ligt, de Rue Ndjoko. Tafels, stoelen en een bureau werden gemaakt door ARAMBE-jongens. Inmiddels kan het zich helemaal zelf bedruipen, doordat er allerlei mensen voor een korte cursus komen in Word of Excel, om beter hun werk te kunnen doen in een winkel of een kantoor. De copyshop draait volop, ook voor La Tulipe, waar geen schoolboeken zijn. Grote aantallen cahiers de classe zijn er nodig en elke week grote aantallen lessen en toetsen. Ook de kleuters krijgen "huiswerk" mee om vormen en voorwerpen te leren kennen en benoemen. Ook hebben al tientallen mensen het aangedurfd hier advies te vragen bij een brief of document dat in ambtelijke taal is gesteld. Bij sommige problemen wordt onze "huisadvocaat" te hulp geroepen. De dagelijkse gang van zaken is in goede handen bij een paar oud-leerlingen van La Tulipe, die elkaar aflossen, zodat ze hun colleges niet hoeven te missen. Christian, de chargé d'affaires van Projets Mikondo, heeft zodoende zijn handen vrij om nu LIVBANTU in gang te zetten, in het centrum van Kinshasa, een heel eind weg van Mikondo.Het wachten was op de aanvoer van materiaal uit Europa, dat per container aangevoerd moest worden. Die container is ook door Corona ernstig vertraagd, maar inmiddels in de haven van Matadi gearriveerd en op weg naar Kinshasa. Naar het zich laat aanzien kan de start in Februari 2021 plaatsvinden.

Tenslotte: Doeltreffend helpen tegen echt heel geringe kosten, dat is wat onze kracht is. We doen waar giften en donaties ons toe in staat stellen. Een flink deel komt van collectes en (verkoop)activiteiten bij diverse plaatselijke groepen. Nu zien we daarvan een derde minder inkomsten dan andere jaren. Door Corona komen de mensen minder bijeen. En toch. Een groot compliment is op zijn plaats voor de mensen die zich week in week uit ingespannen hebben met het maken van kaarsen of het bakken van kniepertjes voor de verkoop met bezorging aan huis, of het verzamelen van leermiddelen, gereedschappen, schoenen, naaimachines. In Amersfoort bijvoorbeeld is er € 3.000 met die kaarsen "verdiend" voor Mikondo. Een anonieme weldoener verdubbelde het bedrag. In Steenwijk en Katwijk blijft men steeds voor ons in touw, met veel leuke initiatieven en mooie opbrengsten. Heel leuk om te vermelden: een sympathisant stelde niet alleen een flinke hoeveelheid goederen van waarde ter beschikking, maar maakte bovendien een royaal bedrag over voor de transportkosten! Wat een goed idee!
Zoals al vermeld in onze Decemberbrief: De opbrengst van de bollenactie in Nederland was dit jaar heel mooi. Om de bestellingen op te nemen, en de pakketten te maken en rond te brengen is hard gewerkt In Deventer, Utrechtse Heuvelrug, Steenwijk, Vledder e.o.
We hebben op Facebook een groep aangemaakt: FANCLUB MIKONDO. Voor de kleine actualiteiten moet je daar zijn! Dus naast de Facebookpagina VriendenvanMikondo

 

Wil je nu doneren? Gebruik de knop
maakover
of gireer naar

NAARBOVEN


bijgewerkt 3 januar 2022
facebook akties contact fotos archief overons home