Aantekeningen bij "Weer naar school"
In dit artikel wordt eerst vermeld dat de diploma's van de jaren 2009-2011 nu opgehaald kunnen worden. Die van 2012 en 2013 komen volgens plan in december. Aan het eind staat hoe de examenresultaten ware
n.

Kort voor de uitslagen van de examens werden gepubliceerd, ging het gerucht in Mikondo dat er haast niemand was geslaagd van LA TULIPE. Meer dan honderd relschoppers kwamen opzetten, beukten op de poort, die gelukkig gesloten was, en gooiden stenen door de ramen, tot na een tijd de politie een eind maakte aan de wanorde. De volgende dag, 16 juli, werden de resultaten bekend en op de poort gepubliceerd: Sectie humaniora 100% geslaagd. (Totaalresultaat alle afdelingen, 50 examenleerlingen: 27 geslaagd, 23 gezakt) - We hebben natuurlijk gevraagd naar details. De vakken waarvoor veel kandidaten zakken zijn die waar je eigenlijk een prakticum voor moet hebben, zoals biochimie, of technische vakken. We vinden dat het nog een wonder is dat zoveel leerlingen van LA TULIPE slagen, want werkelijk de meest elementaire uitrusting voor de lessen ontbreekt!

Aantekening bij "Meer donaties nodig".
Kort voor de uitslagen van de examens werden gepubliceerd, ging het gerucht in Mikondo dat er haast niemand was geslaagd van LA TULIPE. Wel honderd relschoppers kwamen opzetten, beukten op de poort, die gelukkig gesloten was, en gooiden stenen door de ramen, tot na een tijd de politie een eind maakte aan de wanorde. De volgende dag, 16 juli, werden de resultaten bekend en op de poort gepubliceerd: Sectie Pedagogiek 100% geslaagd, sectie Kleding naaien 100% geslaagd. (Totaalresultaat alle afdelingen, 50 examenleerlingen: 27 geslaagd, 23 gezakt) - We hebben natuurlijk gevraagd naar details. De vakken waarvoor veel kandidaten zakken zijn vakken waar je eigenlijk een prakticum voor moet hebben, zoals bij biochimie, of technische vakken. We vinden dat het nog een wonder is dat zoveel leerlingen van LA TULIPE slagen, want werkelijk de meest elementaire uitrusting voor de lessen ontbreekt!

Aantekening bij "De Congolese overheid".
Meer dan 7 miljoen kinderen in de DRC kunnen niet naar school gaan. Oorzaak: het schoolgeld is niet op te brengen door de armoede en doordat de overheid nauwelijks geld overheeft voor onderwijs. Slechts 3% van de kleuters gaat naar school.akties contact fotos archief overons