Stichting Vrienden van Mikondo
Secr. Dewes van Lohuizen
Kon. Wilhelminalaan 37
7415 KP Deventer
Tel. 0570-621390
vriendenvanmikondo@gmail.com
KvK 08107971

RSIN nummer: 811048834
Bank : NL37 INGB 0009 3940 95

U kunt hieronder ook direct geld naar ons overmaken via de site "Geef.nl".

maakover

Zie ook onze folder over Effectief Doneren

Privacy verklaring

Vooraf: De onderstaande privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen of een andere dienstverlening. Het is daarom raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen.

PRIVACY - uw gegevens bij de Stichting Vrienden van Mikondo

Om te voldoen aan de
 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  staat hieronder welke gegevens we gebruiken en opslaan van onze donoren en sympathisanten.

- Indien u uw mailadres met ons gedeeld hebt, is dat om onze nieuws- of contactbrieven te ontvangen die we een of twee maal per jaar doen uitgaan.
- Gegevens van abonnees op onze nieuwsbrieven worden nooit gedeeld met andere partijen.
U kunt desgewenst een verzoek tot afmelden sturen per mail naar vriendenvanmikondo@gmail.com. Wij voeren uw mailadres dan af van onze mailinglijst.
- Indien u een of meer keer bloembollen bij ons heeft besteld, staan uw adresgegevens bij ons geregistreerd (naam, adres, evt. telefoonnummer) om uw bestelling te kunnen uitvoeren en u later nogmaals een folder te kunnen uitreiken via een van onze vrijwilligers.

Wij zorgen voor passende en doelmatige beveiliging van de gegevens die we hebben. Contact daarover kunt u leggen met de administrateur via vriendenvanmikondo@gmail.com.

Mochten er desondanks toch onbedoeld gegevens aan derden beschikbaar komen, dan zal dit door ons gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. U zult in dat geval door ons op de hoogte gesteld worden indien dat voor u mogelijk ongunstige gevolgen zou kunnen hebben.

Indien u wilt kunt u opvragen welke gegevens over u bij ons bekend zijn.

Wie niet langer wil dat zijn/haar gegevens bij ons vastgelegd zijn, heeft er recht op zijn/haar gegevens te laten wissen. Wie van deze rechten gebruik wil maken dient zijn/haar verzoek per mail te richten aan vriendenvanmikondo@gmail.com en krijgt dan uiterlijk binnen vier weken antwoord.

Opgemaakt 7 juni 2018


akties fotos archief overons