Armoede is wereldwijd een van de ergste problemen. De allerarmsten (minder dan USD 2,15 per dag te besteden) lijden vaak honger, hebben veel minder toegang tot onderwijs en zitten 's nachts regelmatig zonder elektriciteit. Bovendien is het met hun gezondheid doorgaans een stuk slechter gesteld. Armoede de wereld uit helpen is momenteel dan ook een van de meest urgente mondiale doelstellingen.

(Mei 2023) Dankzij support van onze achterban biedt onze partner in Mikondo (Congo-Kinshasa) gratis onderwijs van hoge kwaliteit voor kinderen in armoede die nergens anders toegang hebben. En sinds meer dan vijf jaar ook vaktrainingen voor jeugd die anders nergens aan de bak komt. Per jaar worden op dit moment zo minstens 2000 kinderen en jongeren op het goede spoor gezet naar een zelfstandig waardig bestaan. Een doel waar we trots op zijn.

Dit onderwijsproject bestaat al sinds 2001 en breidt zich gestaag uit. Dat zegt wel iets over onze ervaring! Hoe je ook doneert, van elke Euro komt 91,8% ten goede aan dit doel. Een beste keus voor hulp voor de lange termijn.

BANKOVERSCHRIJVING OF DONATIEKNOP
A. Je kan zelf geld overmaken naar
ons rekeningnummer
NL37 INGB 0009 3940 95
t.n.v. Stichting Vrienden van Mikondo.
Of
B. Je kan doneren via Geef.nl met de Donatieknop. Je kan daar kiezen of jouw bijdrage bedoeld is inclusief of exclusief administratiekosten voor het platform van Geef.nl

Je kan je gift desgewenst oormerken. Dan bestem je je gift voor een speciaal actiedoel. Vergeet dan niet te vermelden waarvoor je gift bedoeld is. Of neem contact op met Dewes van Lohuizen, via e-mail vriendenvanmikondo@gmail.com of telefoon 0570-621390

SPONTAAN, VAST, PERIODIEK, NALATEN
De verschillende mogelijkheden om te doneren zijn deze: Spontaan een donatie sturen, Vaste donor worden, Periodieke gift vastleggen ( Meer belastingvoordeel. Via schenkingsakte) Mikondo opnemen in je nalatenschap (dan volledige vrijstelling i.p.v. 30-40% erfbelasting!)

AFTREKBAAR VOOR DE BELASTING
De Belastingdienst heeft ons de zogenoemde ANBI-status toegekend. Hierdoor zijn je giften aftrekbaar voor de belasting. (N.B. Dat geldt niet voor contante giften)

Meer informatie over belastingaftrek hier.

akties contact fotos archief