Nieuws en achtergronden - Januari 2021

Projets Mikondo, onze partner in de DRCongo, heeft als doel: strijden tegen ongeletterdheid.
Dat gebeurt op LA TULIPE, school voor onderwijs van 4 tot 20 jaar. En ook bij het sociaal project ARAMBE voor ongeschoolde jongeren, en Planete Jeunes, het leercentrum en servicepunt achterin de wijk. Op dit moment worden twee nieuwe branches concreet:
LIVBANTU, trainingscentrum voor ICT en Centre Muasi Musala, een naaischool.


De lessen in de cursus 2019-2020 zijn sinds half maart 2020 door de Corona-pandemie stil komen te liggen. De overheid bepaalt voor wie, wanneer en hoe die worden hervat. Dat werd uiteindelijk voor de hele school pas in oktober.

Eerst, in september nog, mochten de examenklassen 2 weken op school komen, waarna de landelijke examens werden gehouden. Op LA TULIPE is weer 100% van de kandidaten geslaagd voor de landelijke eindtoets lager onderwijs, TENAFEP. Een score om met trots op de schoolpoort te vermelden!

Sommige leerlingen van de middelbare school hebben er op het laatste ogenblik vanaf gezien examen te doen. Van de overige druppelden de uitslagen tergend langzaam binnen. Het bleef heel lang onduidelijk hoe de kandidaten van LA TULIPE het eraf hadden gebracht. Dat wordt namelijk niet gebundeld per school gepubliceerd. Wie slaagden kunnen gewoon door naar het Hoger Onderwijs, voor de anderen is het een uitdaging nu niet op te geven.

Normaal vindt de "promotie" van de leerlingen (kleuters en de lagere en de middelbare school) plaats begin juli. Dan hoor je of je overgaat naar de volgende klas. Het is dan een feestelijke bijeenkomst met de ouders erbij. Volle bak in de binnenplaats, op twee achtereenvolgende dagen. Deze keer kon dat pas in de tweede helft van september. Voor de kleuters van groot belang om voortaan niet meer bij de kleintjes te horen! Idem dito voor de leerlingen van de 6e klas: nu naar de middelbare school, met voor elk vak weer een andere leraar!

De nieuwe cursus begon in oktober, en kwam aarzelend op gang. Mooi dat er nu zo'n prachtige gelegenheid is aangelegd in de binnenplaats om je handen vaak te wassen! En mooi dat er goed wordt gecontroleerd op koorts elke dag bij het aangaan van de school. En toch bleek er zo weinig animo! Dus moeten de kinderen opgespoord, wat niet zo moeilijk is. Dan vraag je ze: Waarom kom je niet op school? Het kind antwoordt verlegen, schaamt zich voor zijn armoe. "Vader geeft me geen schoenen, geen uniform, geen schoolspullen". De school probeert in dat geval toch in overleg met de ouders tot een goede oplossing te komen. Praten, veel praten, een helpende hand bieden met fijngevoeligheid.. De ouders zien zich sinds de Corona geplaatst voor enorme problemen om hun gezin te onderhouden. Ze denken aan de kosten voor schoenen, schoolspullen, uniform.. Zonder te weten of het nu echt wat oplevert, dat onderwijs..terwijl elke dag voor eten zorgen al zo'n toer is. En zo komt het dat de school kinderen mist, de grip verliest. Maar ze laten het er niet bij zitten en praten zoveel mogelijk met de ouders. En uiteindelijk zijn na de eerste weken de lokalen toch wel weer aardig vol.


De leerlingen kregen tot aan de Kerstvakantie al hun lessen volgens plan, inclusief de repetitieweek en een kwartaalrapport. Bovendien werd voor alle leerlingen op 2 achtereenvolgende zaterdagen in december een educatieve excursie gehouden! De kinderen werden over 2 dagen verdeeld. Er werden drie spandoeken gemaakt. Eerst werden er twee aan de gevel aan de straatkant opgehangen, als reclame voor de school. Op de grote dag van de Excursie kwam op elk van de drie bussen zo’n spandoek. De begeleidende volwassenen droegen een T-shirt met LA TULIPE erop. Alles is goed verlopen, zonder ongelukken. Het was wel een beetje spannend. Er waren in de stad grote demonstraties en dan is de politie altijd nerveus, en heb je zomaar een probleem.

Als je de foto's bekijkt zie je dat sommige kinderen niet bepaald zich naar binnen dringen in de bus. Dat komt omdat de meesten nog nooit in een bus zijn gestapt! - In het centrum van Kinshasa kregen ze veel bekijks. Zoveel kinderen wandelend naar de Bank van Congo en het PALAIS DU PEUPLE en de standbeelden van Nationale Figuren, het Station, enz. Zo ordelijk, in zo grote getale, dat zie je nooit. En dan nog wel een school uit Mikondo! Dat baart echt opzien, want die wijk staat bekend als een achterbuurt en dan verwacht men niet dat juist daar zo'n happening georganiseerd wordt.

Geen school zonder goede onderwijzers natuurlijk. In september konden ze een intensieve bijscholing volgen, dankzij de heer NZAMBE, de directeur die vorig jaar met pensioen ging. Locatie: het nieuwe leercentrum PLANETE JEUNES. Onderwerpen: de planning van je lessen en activerend lesgeven, hoe doe je dat? Ieder was zeer tevreden, want in de gewone werkweken is het veel te druk om je bij te scholen. Het is trouwens wel gebruikelijk dat elke zaterdag de onderwijzers op school verwacht worden om didactische en andere zaken te bespreken! En in deze tijd gaat het vooral om zaken als hoe de lesuitval op te vangen zodat de leerlingen toch op "niveau" komen, dat wil zeggen de stof van het jaarprogramma verwerken kunnen. De schoolinspecteurs helpen altijd bij deze onderwerpen.

Voor de volwassenen is de impact van Corona enorm voelbaar, zoals we hierboven al even aanstipten. Het probleem is vooral zien rond te komen nu al het voedsel zo duur wordt. Zo ontstond al gauw de noodzaak iets te doen voor het team en de onderwijzers, die bijna flauwvielen voor de klas. Daarom vroeg de leiding ons om hulp om elke ochtend op school voor ieder een flink bord warm eten te kunnen bieden. Dan kan je toch niet zeggen dat bruin dat niet kan trekken? - Sindsdien worden de lessen weer energiek gegeven.

Dit kwartaal werd mooi afgerond met alle medewerkers op 24 december. Langs de muren van de grote zaal was door middel van foto's een historisch overzicht te zien van PROJETS MIKONDO vanaf het jaar 2000. Er werd eerst een toespraak gehouden over de visie en bedoeling van het project, met een bemoediging voor iedereen om zich te blijven inzetten voor dit mooie werk. En daarna was er voor alle gezinnen van de medewerkers een kerstpremie in natura: 2 diepvrieskippen van goede kwaliteit, 3 kg rijst en 1,5 liter goede spijsolie. Het belangrijkste feest van het jaar kon zo thuis met de hele familie als vanouds worden gevierd met een goede maaltijd. Ons werd verteld dat sommigen hun tranen van ontroering niet hadden kunnen verbergen.

Zodra de eerste lockdown een beetje werd versoepeld, konden de jongens weer aan het werk. We noemen een paar projecten die ze voor de school hebben gedaan: het maken van twee grote betegelde wasbakken in de binnenplaats, en de aanleg van waterleiding erbij, reparatie van schoolbanken, opknappen van lokalen, meubilair van de kleuterschool aanvullen en in vrolijke kleuren schilderen, het maken van tafels en stoelen en kasten voor LIVBANTU, en tenslotte het ontwikkelen van de unit voor MUASI MUSALA, op korte afstand van LA TULIPE. De jongens van de eerste lichtingen zijn echte vaklui geworden op allerlei gebied. Ze kunnen met eerlijk werk in eigen levensonderhoud voorzien. En ze leiden weer nieuwe zwerfjongeren op die graag willen. Ze doen dat vooral door ze mee te nemen op karwei, om een vak zo in de praktijk te leren. En altijd zijn ze er als de kippen bij als er iets te doen is aan activiteiten. Denk aan het organiseren van toernooien of educatieve filmvoorstellingen voor de kinderen van Badara.

Binnen PROJETS MIKONDO is hard nagedacht hoe de meisjes en kindmoedertjes die bij ARAMBE leerden naaien en knippen te ondersteunen als de lessen weer hervat mochten worden. Er is een veiliger plek nodig en meer ruimte, omdat er veel vraag is naar die opleiding op basisniveau, zonder allerlei theorie erbij. Er zou een echte Naaischool moeten komen, zo gauw mogelijk. Zie de beschrijving van het project MUASI MUSALA

Het leercentrum en servicepunt werd in juni 2020 gelanceerd in een huurpandje, helemaal achterin aan de weg waar ook La Tulipe aan ligt, de Rue Ndjoko. Tafels, stoelen en een bureau werden gemaakt door ARAMBE-jongens. Inmiddels kan het zich helemaal zelf bedruipen, doordat er allerlei mensen voor een korte cursus komen in Word of Excel, om beter hun werk te kunnen doen in een winkel of een kantoor. De copyshop draait volop, ook voor La Tulipe, waar geen schoolboeken zijn. Grote aantallen cahiers de classe zijn er nodig en elke week grote aantallen lessen en toetsen. Ook de kleuters krijgen "huiswerk" mee om vormen en voorwerpen te leren kennen en benoemen. Ook hebben al tientallen mensen het aangedurfd hier advies te vragen bij een brief of document dat in ambtelijke taal is gesteld. Bij sommige problemen wordt onze "huisadvocaat" te hulp geroepen. De dagelijkse gang van zaken is in goede handen bij een paar oud-leerlingen van La Tulipe, die elkaar aflossen, zodat ze hun colleges niet hoeven te missen. Christian, de chargé d'affaires van Projets Mikondo, heeft zodoende zijn handen vrij om nu LIVBANTU in gang te zetten, in het centrum van Kinshasa, een heel eind weg van Mikondo.Het wachten was op de aanvoer van materiaal uit Europa, dat per container aangevoerd moest worden. Die container is ook door Corona ernstig vertraagd, maar inmiddels in de haven van Matadi gearriveerd en op weg naar Kinshasa. Naar het zich laat aanzien kan de start in Februari 2021 plaatsvinden.

Tenslotte: Doeltreffend helpen tegen echt heel geringe kosten, dat is wat onze kracht is. We doen waar giften en donaties ons toe in staat stellen. Een flink deel komt van collectes en (verkoop)activiteiten bij diverse plaatselijke groepen. Nu zien we daarvan een derde minder inkomsten dan andere jaren. Door Corona komen de mensen minder bijeen. En toch. Een groot compliment is op zijn plaats voor de mensen die zich week in week uit ingespannen hebben met het maken van kaarsen of het bakken van kniepertjes voor de verkoop met bezorging aan huis, of het verzamelen van leermiddelen, gereedschappen, schoenen, naaimachines. In Amersfoort bijvoorbeeld is er € 3.000 met die kaarsen "verdiend" voor Mikondo. Een anonieme weldoener verdubbelde het bedrag. In Steenwijk en Katwijk blijft men steeds voor ons in touw, met veel leuke initiatieven en mooie opbrengsten. Heel leuk om te vermelden: een sympathisant stelde niet alleen een flinke hoeveelheid goederen van waarde ter beschikking, maar maakte bovendien een royaal bedrag over voor de transportkosten! Wat een goed idee!
Zoals al vermeld in onze Decemberbrief: De opbrengst van de bollenactie in Nederland was dit jaar heel mooi. Om de bestellingen op te nemen, en de pakketten te maken en rond te brengen is hard gewerkt In Deventer, Utrechtse Heuvelrug, Steenwijk, Vledder e.o.
We hebben op Facebook een groep aangemaakt: FANCLUB MIKONDO. Voor de kleine actualiteiten moet je daar zijn! Dus naast de Facebookpagina VriendenvanMikondo

 

Wil je nu doneren? Gebruik de knop
maakover
of gireer naar

NAARBOVEN


bijgewerkt 28 januari2021
facebook akties contact fotos archief overons home