Onze Stichting Vrienden van Mikondo zet zich in voor onderwijs aan kansarme kinderen en jongeren in de wijk Mikondo van Kinshasa, DRCongo.We zijn er heel blij mee dat dankzij giften en donaties aan onze stichting in de afgelopen 20 jaar zoveel tot stand kon worden gebracht door onze partner, Projets Mikondo.

Wij laten ieder graag delen in die positieve ervaringen, liefst mondeling, maar ook via de (foto)verslagen op deze website. En zoals het hoort:
met jaarverslagenJarenlang konden de kinderen in Mikondo, een grote achterstandswijk in Kinshasa, Democratische Republiek Congo, niet naar school. Er was geen hoop meer dat daar verandering in zou komen. De Congolese overheid zorgt niet voor gratis onderwijs. De Vrienden van Mikondo konden dat zo niet langer laten doorgaan.Om de inwoners van Mikondo te helpen, is op initiatief van Epi Kaluba, die opgroeide in Mikondo, in Nederland de stichting Vrienden van Mikondo opgericht. De stichting, welke gevestigd is in Deventer, werkt nauw samen met de Congolese partnerorganisatie a.s.b.l. Projets Mikondo. Een a.s.b.l. is een vereniging zonder winstoogmerk. De basisschool La Tulipe en de bibliotheek zijn onderdelen van het sociaal-cultureel centrum dat stap voor stap ontwikkeld wordt door Projets Mikondo.

De school "La Tulipe" is opgericht in 2001. Al gauw was er een groot aantal leerlingen, kleuters, basisschool leerlingen en zelfs werden al gauw lessen gegeven aan leerlingen die hun VWO diploma willen halen, om toegang tot de universiteit te krijgen. Van jaar tot jaar ging het om 400 tot 500 leerlingen in totaal, tot er sinds 2017 elk jaar 1200 leerlingen officieel geregistreerd staan.

De examenresultaten zijn uitzonderlijk goed. Dankzij de bibliotheek en buitenschoolse activiteiten staat Projets Mikondo bekend als een belangrijk kenniscentrum. De kennisoverdracht aan jonge drop-outs die een vak willen leren is sinds 2017 sterk groeiend. Per jaar vinden vele jongeren zo toegang tot eervol werk in allerlei sectoren en kunnen zij zich ontplooien naar gelang hun talenten. Denk aan timmeren, metselen, autotechniek, lassen, naaien, enz. Zo worden zij gered van een uitzichtloos bestaan en kunnen zij op hun beurt hun kennis aan andere jongeren overdragen.

De Vrienden van Mikondo hebben, dankzij donateurs en goede gevers, elke maand een groot deel van de kosten voor het onderwijs, waaronder de vergoedingen voor het schoolteam, kunnen betalen. Ook onderhoud en uitbreiding van de gebouwen, die in eigendom zijn, worden uit die giften en donaties betaald.Er zijn sponsors nodig om de lopende kosten in Projets Mikondo te bestrijden. U kunt met geld of diensten bijdragen aan dit werk. We zoeken bedrijven, personeelsverenigingen, scholen, maar ook particulieren, die Mikondo willen sponsoren. We zijn heel blij met donateurs die elke maand een vast bedrag sturen naar
Giro: NL37 INGB 0009 3940 95 t.n.v. Vrienden van Mikondo, Deventer.
We zouden graag nog honderd donateurs, die een tientje per maand doneren, erbij willen hebben. We kunnen dan de teamleden in Mikondo een behoorlijke vergoeding geven. Al jaren is die helaas beneden de maat.- Dankzij de persoonlijkelbanden en wederzijdse bezoeken tussen onze
klruime kring van Vrienden van Mikondo enerzijds en de Congolese partner
klProjets Mikondo anderzijds, kennen we elkaar en begrijpen we elkaar
klaardig goed.
- We hebben al heel veel successen meegemaakt met elkaar en heel wat
klstormen doorstaan in een lange reeks van jaren. We hebben groot
klrespectvoor het werk van elkaar.
- We hebben zeer frequent (meerdere keren per week) uitgebreid contact
klmet elkaar, en de laatste jaren dankzij de beeldtelefoon is dat contact
klnog informatiever, alsof we bij elkaar over de vloer komen.
klMieke Rang aan de ene kant en Papy Kabangu Kaluba aan de andere kant
klvormen de kern.
- Doordat we bij Vrienden van Mikondo grondige kennis van de Congolese
klsamenleving hebben (Mieke Rang was lange jaren Congo-expert voor
klVluchtelingenwerk en advocaten) en die ook steeds verdiepen,
klvoorkomen we culturele misverstanden die het succes zouden
klbelemmeren.
- Het vele werk voor Mikondo in Nederland is vrijwilligerswerk.
klBestuursleden van Vrienden van Mikondo krijgen geen vergoeding.
- Giften zijn aftrekbaar voor de belasting dankzij de ANBI.- Uitbreiding, versterking van sponsors aan Nederlandse kant.
- Uitbreiding van de medewerkers in Nederland.
- Schoolmaaltijden voor wie door honger niet goed kunnen leren
klc.q. werken.
- Computers
- Projectie-apparatuur.
- Schoon drinkwater in de wijk MikondoOver het boekjaar 2022 kunt u hier downloaden:
- Het Bestuursverslag
- De Jaarrekening voor de Belasting in het standaardformulier
- Het uitgebreidere Financieel verslag

Over het boekjaar 2021 kunt u hier downloaden:
- Het Bestuursverslag
- De Jaarrekening voor de Belasting in het standaardformulier
- Het uitgebreidere Financieel verslag

Over het boekjaar 2020 kunt u hier downloaden:
- Het Bestuursverslag
- De Jaarrekening voor de Belasting in het standaardformulier
- Het uitgebreidere Financieel verslag

Beleidsplan 2021-2023

Het Beleidsplan

akties contact fotos archief